کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

هواشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85٬000 ریال
76٬500 ریال

اقلیم و هوازدگی

ناشر: آرین زمین

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اکولوژی سیاسی شهر

ناشر: دانشگاه ارومیه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

مخاطرات طبیعی و شهر

ناشر: دانشگاه مراغه

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

رقابت پذیری منطقه ای

ناشر: دانشگاه ارومیه

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

ضوابط ساخت و ساز شهری

ناشر: فروزش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مباحثی در اقتصاد شهری

ناشر: دانشگاه مراغه

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مبانی مهندسی ژئوماتیک

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬330٬000 ریال
1٬197٬000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اندیشه و توسعه در ایران

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بحران ها و بلایای محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

625٬000 ریال
562٬500 ریال