کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای الکترونيک

تکنیک پالس

65,000 ریال
58,500 ریال

الکترونیک نوری

740,000 ریال
666,000 ریال

میکروکنترلرهای AVR

220,000 ریال
198,000 ریال

مقدمه ای بر فوتونیک

750,000 ریال
675,000 ریال

BASIC CIRCUIT THEORY

480,000 ریال
432,000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی و اصول فیبر نوری

99,000 ریال
89,100 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

190,000 ریال
171,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

210,000 ریال
189,000 ریال

راهنمای کامل ادوات نیمه هادی

260,000 ریال
234,000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

500,000 ریال
450,000 ریال

کتاب الکترونیک جلد2: الکترونیک2

38,000 ریال
34,200 ریال

سیستم ها و قطعات الکترونیک نوری جلد1

90,000 ریال
81,000 ریال

سیستم ها و قطعات الکترونیک نوری جلد2

80,000 ریال
72,000 ریال

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

150,000 ریال
135,000 ریال

نصب وراه اندازی سیستمهای ایمنی و حفاظتی

75,000 ریال
67,500 ریال

ویژگی های مواد در مهندسی برق و الکترونیک

100,000 ریال
90,000 ریال

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS

150,000 ریال
135,000 ریال

INTRODUCTION TO DIGITAL SIGNAL PROCESSING

800,000 ریال
720,000 ریال

روش های حل مسئله در الکترونیک نیمه هادی ها

750,000 ریال
675,000 ریال

مجموعه مدارات عملی الکترونیک جلد 1آمپلی فایرها

580,000 ریال
522,000 ریال

تحلیل و طراحی تقویت کننده های RF با ساختارگسترده

25,000 ریال
22,500 ریال

CMOS VLSI DESIGN A CIRCUITS AND SYSTEM PERSPECTIVE

650,000 ریال
585,000 ریال

MODERN ELECTRONIC INSTRUMENTATION & MEASUREMENT TECHNIQUES

450,000 ریال
405,000 ریال