کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای الکترونیک

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139,000 ریال
125,100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65,000 ریال
58,500 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740,000 ریال
666,000 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

مدارهای مخابراتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950,000 ریال
855,000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی نیمه هادی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

ضرورت های طراحی توان پایین

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1,100,000 ریال
990,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,120,000 ریال
1,008,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,040,000 ریال
936,000 ریال

مبانی جنگ الکترونیک راداری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

رهیافت حل مسئله درتکنیک پالس

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

ترانزیستور دوقطبی پیوندی جلد3

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120,000 ریال
108,000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

ناشر: نوپردازان

950,000 ریال
855,000 ریال

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300,000 ریال
270,000 ریال

الکترونیک قدرت در سیستم های فتوولتائیک

ناشر: دانشگاه شاهد

529,000 ریال
476,100 ریال

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

INTRODUCTION TO DIGITAL SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

روش های حل مسئله در الکترونیک نیمه هادی ها

ناشر: آشینا

750,000 ریال
675,000 ریال

مجموعه مدارات عملی الکترونیک جلد 1آمپلی فایرها

ناشر: آشینا

580,000 ریال
522,000 ریال

CMOS VLSI DESIGN A CIRCUITS AND SYSTEM PERSPECTIVE

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

MODERN ELECTRONIC INSTRUMENTATION & MEASUREMENT TECHNIQUES

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس

ناشر: آشینا

1,550,000 ریال
1,395,000 ریال

رمزشناسی در ایران و جهان چالش های پژوهشی، آموزش و ساختارهای اجرایی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

650,000 ریال
585,000 ریال