کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای الکترونیک

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139,000 ریال
125,100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65,000 ریال
58,500 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740,000 ریال
666,000 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

میکروکنترلرهای AVR

ناشر: علمیران

220,000 ریال
198,000 ریال

مقدمه ای بر فوتونیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

750,000 ریال
675,000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی نیمه هادی جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی و اصول فیبر نوری

ناشر: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

99,000 ریال
89,100 ریال

ضرورت های طراحی توان پایین

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1,100,000 ریال
990,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

190,000 ریال
171,000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

210,000 ریال
189,000 ریال

مدارهای میکروالکترونیک جلد1

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای کامل ادوات نیمه هادی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

260,000 ریال
234,000 ریال

رهیافت حل مسئله درتکنیک پالس

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

45,000 ریال
40,500 ریال

ترانزیستور دوقطبی پیوندی جلد3

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

120,000 ریال
108,000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

سیستم ها و قطعات الکترونیک نوری جلد2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

80,000 ریال
72,000 ریال

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300,000 ریال
270,000 ریال

نصب وراه اندازی سیستمهای ایمنی و حفاظتی

ناشر: علمیران

75,000 ریال
67,500 ریال

ویژگی های مواد در مهندسی برق و الکترونیک

ناشر: پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

100,000 ریال
90,000 ریال

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS

ناشر: نوپردازان

150,000 ریال
135,000 ریال

INTRODUCTION TO DIGITAL SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

روش های حل مسئله در الکترونیک نیمه هادی ها

ناشر: آشینا

750,000 ریال
675,000 ریال