کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای الکترونیک

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740٬000 ریال
666٬000 ریال

مدارهای مخابراتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مقدمه ای بر فوتونیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فیزیک مدرن در مهندسی

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

فیزیک افزاره های نوری

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

ضرورت های طراحی توان پایین

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد1

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬120٬000 ریال
1٬008٬000 ریال

فیزیک ادوات نیمه هادی جلد2

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬040٬000 ریال
936٬000 ریال

SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES

ناشر: نوپردازان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

الکترونیک قدرت در سیستم های فتوولتائیک

ناشر: دانشگاه شاهد

529٬000 ریال
476٬100 ریال

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

INTRODUCTION TO DIGITAL SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

روش های حل مسئله در الکترونیک نیمه هادی ها

ناشر: آشینا

750٬000 ریال
675٬000 ریال

مجموعه مدارات عملی الکترونیک جلد 1آمپلی فایرها

ناشر: آشینا

580٬000 ریال
522٬000 ریال

CMOS VLSI DESIGN A CIRCUITS AND SYSTEM PERSPECTIVE

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

MODERN ELECTRONIC INSTRUMENTATION & MEASUREMENT TECHNIQUES

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تشریح کامل مسایل تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس

ناشر: آشینا

1٬550٬000 ریال
1٬395٬000 ریال

رمزشناسی در ایران و جهان چالش های پژوهشی، آموزش و ساختارهای اجرایی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

650٬000 ریال
585٬000 ریال

تشریح کامل مسایل فیزیک نوین کرین برای دانشجویان رشته الکترونیک همراه با توضیحات تکمیلی

ناشر: نوپردازان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

تقویت کننده های توان بالای فرکانس رادیویی در سیستم های مخابرات مدرن و روشهای خطی سازی آنها

ناشر: دانشگاه قم

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139٬000 ریال
125٬100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65٬000 ریال
58٬500 ریال

دیود پیوندی PN

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150٬000 ریال
135٬000 ریال