کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات فارسی

ترنم دل

ناشر: دانشگاه تبریز

80٬000 ریال
72٬000 ریال

گلستان سعدی

ناشر: مرسل

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

عروض و قافیه

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

لیلی و مجنون

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

سیر زبانشناسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

سحر حلال نظامی

ناشر: دانشگاه قم

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی واجشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ساخت آوایی زبان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

دستور زبان فارسی

ناشر: ستوده

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ردیف و موسیقی شعر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

دیوان سحاب نی ریزی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فرهنگ فارسی - کردی

ناشر: دانشگاه کردستان

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

اسطوره در شعر معاصر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مجموعه شعر بود و گذشت

ناشر: دانشگاه ولی عصر

140٬000 ریال
126٬000 ریال

حمله حیدری دوره 3 جلدی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

شرح مشکلات حدیقه سنائی

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مبانی فراگیری زبان دوم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

410٬000 ریال
369٬000 ریال

مبانی آواشناسی آکوستیکی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

نگاهی نو به قافیه ی کهن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

490٬000 ریال
441٬000 ریال

توصیف و آموزش زبان فارسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

جامعه شناسی ادبیات صوفیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

برگزیده ادب و نگارش فارسی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال