کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات فارسی

ترنم دل

ناشر: دانشگاه تبریز

80٬000 ریال
72٬000 ریال

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

عروض و قافیه

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

لیلی و مجنون

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

سحر حلال نظامی

ناشر: دانشگاه قم

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی واجشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تذکره شمع انجمن

ناشر: دانشگاه یزد

400٬000 ریال
360٬000 ریال

دستور زبان فارسی

ناشر: ستوده

200٬000 ریال
180٬000 ریال

قافیه در شعرفارسی

ناشر: دانشگاه تبریز

65٬000 ریال
58٬500 ریال

قواعد و متون عربی

ناشر: دانشگاه یزد

280٬000 ریال
252٬000 ریال

دیوان سحاب نی ریزی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950٬000 ریال
855٬000 ریال

اسطوره در شعر معاصر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

800٬000 ریال
720٬000 ریال

شیوه نامه ویراستاری

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شرح حدیقه سنائی جلد1

ناشر: دانشگاه قم

900٬000 ریال
810٬000 ریال

حافظ پادشاه عریان شعر

ناشر: بهمن برنا

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مجموعه شعر بود و گذشت

ناشر: دانشگاه ولی عصر

140٬000 ریال
126٬000 ریال

برگزیده متون ادب فارسی

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

حمله حیدری دوره 3 جلدی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

شرح مشکلات حدیقه سنائی

ناشر: دانشگاه اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی فراگیری زبان دوم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

410٬000 ریال
369٬000 ریال

پارسی سرایان آسیای صغیر

ناشر: دانشگاه تبریز

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مبانی آواشناسی آکوستیکی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

نگاهی نو به قافیه ی کهن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

490٬000 ریال
441٬000 ریال