کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات فارسی

ترنم دل

ناشر: دانشگاه تبریز

80,000 ریال
72,000 ریال

عـــروض

ناشر: دانشگاه گیلان

40,000 ریال
36,000 ریال

آیین قلندران

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

520,000 ریال
468,000 ریال

ادبیات و مغز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

ختم الاولیاء

ناشر: دانشگاه رازی

80,000 ریال
72,000 ریال

زوایدالفواید

ناشر: دانشگاه تبریز

70,000 ریال
63,000 ریال

عروض و قافیه

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

لیلی و مجنون

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

250,000 ریال
225,000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290,000 ریال
261,000 ریال

مبانی واجشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

تذکره شمع انجمن

ناشر: دانشگاه یزد

400,000 ریال
360,000 ریال

ساخت آوایی زبان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

66,000 ریال
59,400 ریال

دستور زبان فارسی

ناشر: ستوده

200,000 ریال
180,000 ریال

قافیه در شعرفارسی

ناشر: دانشگاه تبریز

65,000 ریال
58,500 ریال

قواعد و متون عربی

ناشر: دانشگاه یزد

280,000 ریال
252,000 ریال

دیوان سحاب نی ریزی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

950,000 ریال
855,000 ریال

شیوه نامه ویراستاری

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

300,000 ریال
270,000 ریال

شرح حدیقه سنائی جلد1

ناشر: دانشگاه قم

900,000 ریال
810,000 ریال

حافظ پادشاه عریان شعر

ناشر: بهمن برنا

350,000 ریال
315,000 ریال

زیورسخن در بدیع فارسی

ناشر: دانشگاه یزد

42,000 ریال
37,800 ریال

مجموعه شعر بود و گذشت

ناشر: دانشگاه ولی عصر

140,000 ریال
126,000 ریال

حمله حیدری دوره 3 جلدی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1,650,000 ریال
1,485,000 ریال

شرح مشکلات حدیقه سنائی

ناشر: دانشگاه اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

مبانی فراگیری زبان دوم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

410,000 ریال
369,000 ریال