کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای ادبيات-عرب

ترانه ی باران

49,000 ریال
44,100 ریال

الحوار الجامعی 1و2

120,000 ریال
108,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

90,000 ریال
81,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

90,000 ریال
81,000 ریال

هنر و سبک های نثرعربی

185,000 ریال
166,500 ریال

هنر و سبکهای شعر عربی

200,000 ریال
180,000 ریال

آیین کهتران و آیین مهتران

200,000 ریال
180,000 ریال

کارکرد سنت در شعر معاصرعرب

32,000 ریال
28,800 ریال

شرح دشواری های مقامات حریری

370,000 ریال
333,000 ریال

دراسه فی نصوص من نهج البلاغه

58,000 ریال
52,200 ریال

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

93,000 ریال
83,700 ریال

سازوکارهای تحلیل نشانه شناختی

200,000 ریال
180,000 ریال

سرگذشت شگفت انگیز شنفری و شعرش

14,500 ریال
13,050 ریال

تجزیه و ترکیب اشعارکلیله و دمنه

55,000 ریال
49,500 ریال

نزاع سنت و مدرنیسم شعر معاصرعرب

120,000 ریال
108,000 ریال

المنهج الجلی فی العروض و القوافی

42,000 ریال
37,800 ریال

دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه

120,000 ریال
108,000 ریال

تحلیل متن روایی تکنیک ها و مفاهیم

70,000 ریال
63,000 ریال

مفهوم شعراز دیدگاه شاعران پیشگام عرب

48,000 ریال
43,200 ریال

النصوص القانونیه : الوثائق و الشهادات

270,000 ریال
243,000 ریال

الهامات المعبودیه فی اختیارت المسعودیه

400,000 ریال
360,000 ریال

تطورالادب العربی المعاصر

180,000 ریال
162,000 ریال

فرهنگ مطبوعات عربی الهدی عربی به فارسی

300,000 ریال
270,000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

470,000 ریال
423,000 ریال