کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات عرب

صرف

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

جاحظ نیشابور

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

عدد در زبان عربی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

250٬000 ریال
225٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

سید قطب و مسئله تکفیر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

850٬000 ریال
765٬000 ریال

هنر و سبک های نثرعربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

هنر و سبکهای شعر عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

آیین کهتران و آیین مهتران

ناشر: دانشگاه قم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

خوانشی نو بر شعر کهن عربی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450٬000 ریال
405٬000 ریال

دراسه فی نصوص من نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سازوکارهای تحلیل نشانه شناختی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200٬000 ریال
180٬000 ریال

پیر رنجور شرح پارسی همزیه نالی

ناشر: دانشگاه کردستان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

رویکردهای نقد ادبی عرب در قرن بیستم

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

به باغ همسفران: درباره جبران و سپهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مفهوم شعراز دیدگاه شاعران پیشگام عرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ادبیات تطبیقی چالش ها و افق های فرارو

ناشر: دانشگاه رازی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

شعر و وجود پژوهشی فلسفی در شعر ادونیس

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750٬000 ریال
675٬000 ریال

الهامات المعبودیه فی اختیارت المسعودیه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400٬000 ریال
360٬000 ریال