کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات عرب

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290٬000 ریال
261٬000 ریال

عدد در زبان عربی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

250٬000 ریال
225٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

90٬000 ریال
81٬000 ریال

سید قطب و مسئله تکفیر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

850٬000 ریال
765٬000 ریال

هنر و سبکهای شعر عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

آیین کهتران و آیین مهتران

ناشر: دانشگاه قم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

خوانشی نو بر شعر کهن عربی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450٬000 ریال
405٬000 ریال

دراسه فی نصوص من نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

سازوکارهای تحلیل نشانه شناختی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200٬000 ریال
180٬000 ریال

پیر رنجور شرح پارسی همزیه نالی

ناشر: دانشگاه کردستان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

350٬000 ریال
315٬000 ریال

نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

ادبیات تطبیقی چالش ها و افق های فرارو

ناشر: دانشگاه رازی

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

النصوص القانونیه : الوثائق و الشهادات

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

شعر و وجود پژوهشی فلسفی در شعر ادونیس

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750٬000 ریال
675٬000 ریال

الهامات المعبودیه فی اختیارت المسعودیه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400٬000 ریال
360٬000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

الامثال المقارنه بین العربیه و الفارسیه

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

النثر الفنی فی العصر العباسی تحلیل و نقد

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مفهوم سازی استعاری زندگی در متن قرآن کریم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

ترجمه اشعار پایداری و مقاومت احمد فواد نجم

ناشر: دانشگاه یزد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تطور الادب العربی الحدیث

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬760٬000 ریال
2٬484٬000 ریال