کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات عرب

ختم الاولیاء

ناشر: دانشگاه رازی

80,000 ریال
72,000 ریال

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

290,000 ریال
261,000 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

120,000 ریال
108,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

90,000 ریال
81,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

90,000 ریال
81,000 ریال

سید قطب و مسئله تکفیر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

850,000 ریال
765,000 ریال

هنر و سبک های نثرعربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

هنر و سبکهای شعر عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

ترجمه شرح ابن عقیل جلد4

ناشر: دارالعلم

28,000 ریال
25,200 ریال

شرحی بر اشعار عربی مثنوی

ناشر: دانشگاه مازندران

83,000 ریال
74,700 ریال

آیین کهتران و آیین مهتران

ناشر: دانشگاه قم

200,000 ریال
180,000 ریال

خوانشی نو بر شعر کهن عربی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450,000 ریال
405,000 ریال

کارکرد سنت در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

32,000 ریال
28,800 ریال

شرح دشواری های مقامات حریری

ناشر: دانشگاه یزد

370,000 ریال
333,000 ریال

دراسه فی نصوص من نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300,000 ریال
270,000 ریال

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

93,000 ریال
83,700 ریال

سازوکارهای تحلیل نشانه شناختی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

تحلیل متن روایی تکنیک ها و مفاهیم

ناشر: دانشگاه مازندران

70,000 ریال
63,000 ریال

نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

شعر و وجود پژوهشی فلسفی در شعر ادونیس

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750,000 ریال
675,000 ریال

الهامات المعبودیه فی اختیارت المسعودیه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400,000 ریال
360,000 ریال

تطورالادب العربی المعاصر

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

770,000 ریال
693,000 ریال

فرهنگ مطبوعات عربی الهدی عربی به فارسی

ناشر: دانشگاه رازی

500,000 ریال
450,000 ریال