کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات عرب

ترانه ی باران

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

49,000 ریال
44,100 ریال

الحوار الجامعی 1و2

ناشر: دانشگاه ولی عصر

120,000 ریال
108,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

90,000 ریال
81,000 ریال

آموزش دانش معانی جلد2

ناشر: دانشگاه رازی

90,000 ریال
81,000 ریال

هنر و سبک های نثرعربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

هنر و سبکهای شعر عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

ترجمه شرح ابن عقیل جلد4

ناشر: دارالعلم

28,000 ریال
25,200 ریال

خوانشی نو بر شعر کهن عربی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

450,000 ریال
405,000 ریال

کارکرد سنت در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

32,000 ریال
28,800 ریال

شرح دشواری های مقامات حریری

ناشر: دانشگاه یزد

370,000 ریال
333,000 ریال

دراسه فی نصوص من نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

58,000 ریال
52,200 ریال

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

93,000 ریال
83,700 ریال

سازوکارهای تحلیل نشانه شناختی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

200,000 ریال
180,000 ریال

المنهج الجلی فی العروض و القوافی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

42,000 ریال
37,800 ریال

دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

تحلیل متن روایی تکنیک ها و مفاهیم

ناشر: دانشگاه مازندران

70,000 ریال
63,000 ریال

نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصرعرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

مفهوم شعراز دیدگاه شاعران پیشگام عرب

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

48,000 ریال
43,200 ریال

شعر و وجود پژوهشی فلسفی در شعر ادونیس

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

750,000 ریال
675,000 ریال

الهامات المعبودیه فی اختیارت المسعودیه

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400,000 ریال
360,000 ریال

فرهنگ مطبوعات عربی الهدی عربی به فارسی

ناشر: دانشگاه رازی

500,000 ریال
450,000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470,000 ریال
423,000 ریال

الامثال المقارنه بین العربیه و الفارسیه

ناشر: دانشگاه اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

نصوص حیه من الادب العربی المعاصر چاپ2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

130,000 ریال
117,000 ریال