کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات روسی

کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی

ناشر: دانشگاه گیلان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار دانشجویان غیربومی زبان روسی

ناشر: دانشگاه گیلان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

اصول نگارش و ترجمه مکاتبات تجاری

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬720٬000 ریال
1٬548٬000 ریال