کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ادبیات روسی

کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی

ناشر: دانشگاه گیلان

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول نگارش و ترجمه مکاتبات تجاری

ناشر: دانشگاه مازندران

1,720,000 ریال
1,548,000 ریال

خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار دانشجویان غیربومی زبان روسی

ناشر: دانشگاه گیلان

750,000 ریال
675,000 ریال