کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای کنترل

مدلسازی و کنترل ربات

650,000 ریال
585,000 ریال

سیستمهای کنترل دیجیتال

120,000 ریال
108,000 ریال

اصول پنوماتیک وکاربردآن

250,000 ریال
225,000 ریال

سیستم های کنترل بازنشان

200,000 ریال
180,000 ریال

MODERN CONTROL ENGINEERING

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول حل مسایل کنترل غیرخطی

550,000 ریال
495,000 ریال

سیستم های کنترل از راه دور

250,000 ریال
225,000 ریال

کنترل فرآیند صنعتی

185,000 ریال
166,500 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد1

66,000 ریال
59,400 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد2

59,000 ریال
53,100 ریال

ارتباط ازطریق پورت های رایانه

50,000 ریال
45,000 ریال

راهنمای جامع مدار فرمان پیشرفته

700,000 ریال
630,000 ریال

رباتیک تحلیل، سیستمها و کاربردها

200,000 ریال
180,000 ریال

طراحی کنترل مقاوم روش کنترل بهینه

180,000 ریال
162,000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم های کنترل پیشرفته

200,000 ریال
180,000 ریال

تشریح مسایل سیستم های کنترل مدرن نوین

99,000 ریال
89,100 ریال

کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی

55,000 ریال
49,500 ریال

مقدمه ای برسیستم های کنترل صنعتی

35,000 ریال
31,500 ریال

روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیستم های کنترل

170,000 ریال
153,000 ریال

مدارهای فرمان پایه در پنوماتیک، هیدرولیک و برق صنعتی

500,000 ریال
450,000 ریال

اصول و کاربردهای کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری

580,000 ریال
522,000 ریال

مدل سازی وکنترل مبدل های الکترونیک قدرت با مثال های کاربردی

400,000 ریال
360,000 ریال