کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کنترل

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

سیستمهای کنترل دیجیتال

ناشر: دانشگاه شیراز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول پنوماتیک وکاربردآن

ناشر: نوپردازان

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

سیستم های کنترل بازنشان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

MODERN CONTROL ENGINEERING

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

اصول حل مسایل کنترل غیر خطی

ناشر: اطهران

2٬250٬000 ریال
2٬025٬000 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

760٬000 ریال
684٬000 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

710٬000 ریال
639٬000 ریال

رباتیک تحلیل، سیستمها و کاربردها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

طراحی کنترل مقاوم روش کنترل بهینه

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

530٬000 ریال
477٬000 ریال

اصول کنترل پیشرفته و کنترل چند متغیره جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تشریح کامل مسایل مهندسی کنترل کاتسو هیکواوگاتا

ناشر: آشینا


1٬450٬000 ریال

مقدمه ای برسیستم های کنترل صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیستم های کنترل

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مدارهای فرمان پایه در پنوماتیک، هیدرولیک و برق صنعتی

ناشر: نوپردازان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

اصول و کاربردهای کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مدل سازی وکنترل مبدل های الکترونیک قدرت با مثال های کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مهندسی کنترل

ناشر: خراسان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مدلسازی و کنترل ربات

ناشر: آشینا

2٬650٬000 ریال
2٬385٬000 ریال

سیستم های کنترل از راه دور

ناشر: آشینا

250٬000 ریال
225٬000 ریال

کنترل فرآیند صنعتی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

185٬000 ریال
166٬500 ریال

کنترل مدرن، تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

ارتباط ازطریق پورت های رایانه

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

50٬000 ریال
45٬000 ریال

راهنمای جامع مدار فرمان پیشرفته

ناشر: اطهران

2٬250٬000 ریال
2٬025٬000 ریال