کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کنترل

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

2,800,000 ریال
2,520,000 ریال

سیستمهای کنترل دیجیتال

ناشر: دانشگاه شیراز

120,000 ریال
108,000 ریال

اصول پنوماتیک وکاربردآن

ناشر: نوپردازان

250,000 ریال
225,000 ریال

سیستم های کنترل بازنشان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

MODERN CONTROL ENGINEERING

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول حل مسایل کنترل غیرخطی

ناشر: آشینا

550,000 ریال
495,000 ریال

سیستم های کنترل از راه دور

ناشر: آشینا

250,000 ریال
225,000 ریال

کنترل فرآیند صنعتی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

185,000 ریال
166,500 ریال

کنترل مدرن، تئوری و کاربرد

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

460,000 ریال
414,000 ریال

اندازه گیری دقیق ابعادی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

ارتباط ازطریق پورت های رایانه

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

50,000 ریال
45,000 ریال

راهنمای جامع مدار فرمان پیشرفته

ناشر: آشینا

700,000 ریال
630,000 ریال

ابزار دقیق، اندازه گیری، و تحلیل

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

150,000 ریال
135,000 ریال

تشریح مسایل سیستم های کنترل مدرن

ناشر: آشینا

99,000 ریال
89,100 ریال

رباتیک تحلیل، سیستمها و کاربردها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم های کنترل پیشرفته

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

200,000 ریال
180,000 ریال

الگوریتم وراثتی مفاهیم پایه و مباحث پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230,000 ریال
207,000 ریال

کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی

ناشر: دانشگاه گیلان

55,000 ریال
49,500 ریال

مقدمه ای برسیستم های کنترل صنعتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250,000 ریال
225,000 ریال

روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیستم های کنترل

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

350,000 ریال
315,000 ریال

مدارهای فرمان پایه در پنوماتیک، هیدرولیک و برق صنعتی

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

مدل سازی وکنترل مبدل های الکترونیک قدرت با مثال های کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی کنترل

ناشر: خراسان

600,000 ریال
540,000 ریال