کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای معماری

منظرشهری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مکان پایدار

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

850٬000 ریال
765٬000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

پوسته های هوشمند

ناشر: دانشگاه مازندران

920٬000 ریال
828٬000 ریال

هنرهای نوین ساخت

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

زبان تخصصی معماری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

معماری مرحله تحول

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

راهنمای رشد هوشمند

ناشر: دانشگاه گیلان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

نقشه برداری کاردانی

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آرامش در خانه ایرانی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

طراحی سازه در معماری

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

معماری طبیعی خورشیدی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

360٬000 ریال
324٬000 ریال

معماری مدارس پایدار

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

نظریه در معماری منظر

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

نقشه کشی صنعتی 2 جلد1

ناشر: دانشگاه یزد

300٬000 ریال
270٬000 ریال

چیستی و مرز طراحی شهری

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مبانی معماری و شهرسازی

ناشر: نوپردازان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

تاریخ تحلیلی معماری جهان

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تحلیل معماری مساجد ایران

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مسکن و تحرک مستقل کودکان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

650٬000 ریال
585٬000 ریال

مناظر و مرایا

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

کاربرد GPS در نقشه برداری

ناشر: نوپردازان

480٬000 ریال
432٬000 ریال