کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای قدرت

الکترونیک قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450٬000 ریال
405٬000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مدارهای الکتریکی 3

ناشر: آونداندیشه

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مبانی پیل های سوختی

ناشر: دانشگاه بیرجند

220٬000 ریال
198٬000 ریال

نیروگاه های مولد برق

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200٬000 ریال
180٬000 ریال

POWERPLANT TECHNOLOGY

ناشر: نوپردازان

4٬600٬000 ریال
4٬140٬000 ریال

ماشین های برقی مقدماتی

ناشر: دانشگاه شیراز

35٬000 ریال
31٬500 ریال

ماشین های جریان متناوب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تولید برق در نیروگاه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه بیرجند

300٬000 ریال
270٬000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقدمه ای برمدارهای الکتریکی

ناشر: دانشگاه گیلان

315٬000 ریال
283٬500 ریال

بررسی و طراحی سیستم های قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

125٬000 ریال
112٬500 ریال

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

ناشر: نوپردازان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

PRINCIPLES OF MEASUREMENT SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته جلد2

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬620٬000 ریال
1٬458٬000 ریال

تحلیل ماشین های الکتریکی باFEMM4.2

ناشر: دانشگاه شاهد

70٬000 ریال
63٬000 ریال

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک جلد1

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک جلد2

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY

ناشر: نوپردازان

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

الکترونیک قدرت پیشرفته و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

500٬000 ریال
450٬000 ریال