کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای قدرت

الکترونیک قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

POWERPLANT TECHNOLOGY

ناشر: نوپردازان

4٬600٬000 ریال
4٬140٬000 ریال

ماشین های جریان متناوب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تولید برق در نیروگاه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه بیرجند

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بررسی و طراحی سیستم های قدرت

ناشر: نوپردازان

4٬900٬000 ریال
4٬410٬000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

طراحی پست های فشار قوی ویرایش3

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

ناشر: نوپردازان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

PRINCIPLES OF MEASUREMENT SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته جلد1

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته جلد2

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

بهره برداری»کنترل ومدیریت ریزشبکه ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬140٬000 ریال
1٬926٬000 ریال

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک جلد1

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک جلد2

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY

ناشر: نوپردازان

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

الکترونیک قدرت پیشرفته و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تحلیل سیگنال کوچک سیستم های جامع قدرت

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

900٬000 ریال
810٬000 ریال

رله گذاری حفاظتی سیستم های تولید توان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬630٬000 ریال
1٬467٬000 ریال

معماری کامپیوترپیشرفته و پردازش موازی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

الکترونیک قدرت مدارها، عناصر و کاربردها

ناشر: نوپردازان

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال