کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای هنر

آناتومی تجسمی

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

چوتاشی در مازندران

ناشر: دانشگاه مازندران

85,000 ریال
76,500 ریال

فرهنگ واژگان پوشاک

ناشر: نوپردازان

80,000 ریال
72,000 ریال

هنر در دنیای کودکان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

75,000 ریال
67,500 ریال

زیبایی شناسی و سیاست

ناشر: دانشگاه مازندران

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای برهنراسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500,000 ریال
450,000 ریال

جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار

ناشر: دانشگاه مازندران

350,000 ریال
315,000 ریال

منتخب آثارگروه MVRDV سال های 2008 - 1991

ناشر: گنج هنر

95,000 ریال
85,500 ریال

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف ها و اشیاء صدفی

ناشر: علمی آبزیان

33,000 ریال
29,700 ریال

تئوری و عمل در بناهای تاریخی آسیب شناسی و فن شناسی

ناشر: جمال هنر

95,000 ریال
85,500 ریال

مشق ترنج روش هایی نو در ترسیم نقش مایه های گره ده تند و کند

ناشر: دانشگاه قم

350,000 ریال
315,000 ریال

تاریخ مختصر پیکره سازی مدرن

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

650,000 ریال
585,000 ریال

نظارت بر طراحی تا چاپ

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

180,000 ریال
162,000 ریال

سبک شناسی خوشنویسی قاجار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

450,000 ریال
405,000 ریال

هنر و تجربه دینی زبان امر قدسی

ناشر: سوره مهر

39,000 ریال
35,100 ریال

101چیزی که درمدرسه فیلم آموختیم

ناشر: وارش

80,000 ریال
72,000 ریال

هنرهای کاربردی دوره اسلامی کد 1828

ناشر: سمت

130,000 ریال
117,000 ریال

لوگوهای جدید مجموعه ای از بهترین ایده های آرم، نشانه و لوگو

ناشر: همام اصفهان

118,000 ریال
106,200 ریال