کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای صنایع دستی

اقتصاد صنایع دستی

ناشر: نورعلم

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

POTTERY AND CLAY IN GUILAN

ناشر: دانشگاه گیلان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

دست آفریده های بومی ایل کلهر

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گیوه کردی بررسی گونه ها و روش های بافت

ناشر: دانشگاه رازی

2٬080٬000 ریال
1٬872٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه به رگی یه کم ئاسنگه ری1

ناشر: دانشگاه کردستان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه به رگی دووهه م مسگه ری2

ناشر: دانشگاه کردستان

520٬000 ریال
468٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه به رگی شه شم ئاسیاوانی 6

ناشر: دانشگاه کردستان

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه به رگی پینجه م که وشدوزی 5

ناشر: دانشگاه کردستان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه به رگی چواره م زه رنگه ری4

ناشر: دانشگاه کردستان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

پیشه کونه کانی شاری سنه - به رگی سیه م حه له بی سازی3

ناشر: دانشگاه کردستان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

قالی ایران دوزبانه

ناشر: خانه فرهنگ و هنرگویا


5٬000٬000 ریال

سفال و سفالگری در گیلان

ناشر: دانشگاه گیلان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

تاریخ و هنر فرش بافی در ایران

ناشر: نیلوفر


180٬000 ریال

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر

ناشر: سمت


540٬000 ریال

سفالگری بدون چرخ بافت و شکل گل

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

40٬000 ریال
36٬000 ریال

پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی

ناشر: سمت


200٬000 ریال