کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی برق

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330٬000 ریال
297٬000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬910٬000 ریال
1٬719٬000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210٬000 ریال
189٬000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

SIGNALS AND SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

6٬300٬000 ریال
5٬670٬000 ریال

ایمنی در تاسیسات برق

ناشر: ارکان دانش

750٬000 ریال
675٬000 ریال

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

730٬000 ریال
657٬000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

فیزیک افزاره های نوری

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مبانی شبکه های بی سیم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

سیستمهای کنترل دیجیتال

ناشر: دانشگاه شیراز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ماشین های جریان متناوب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تولید برق در نیروگاه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سیستم های کنترل بازنشان

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه بیرجند

300٬000 ریال
270٬000 ریال

MODERN CONTROL ENGINEERING

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

آموزش عملی پایتون و OpenCV

ناشر: اطهران

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تحلیل سیگنال های ژئوفیزیکی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ضرورت های طراحی توان پایین

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

خودآموز عملی رباتیک

ناشر: اطهران

3٬950٬000 ریال
3٬555٬000 ریال

مبانی محاسبات عددی و MATLAB

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

CIRCUITS,DEVICES AND SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال