کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی برق

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139,000 ریال
125,100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65,000 ریال
58,500 ریال

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330,000 ریال
297,000 ریال

کنترل پیش بین

ناشر: دانشگاه قم

800,000 ریال
720,000 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740,000 ریال
666,000 ریال

مهندسی روشنایی

ناشر: دانشجو

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

آردوینو برای همه

ناشر: آشینا

1,050,000 ریال
945,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,330,000 ریال
1,197,000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

290,000 ریال
261,000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210,000 ریال
189,000 ریال

آشنایی با اصول SDH

ناشر: ارکان دانش

300,000 ریال
270,000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

مخابرات ماهواره ای

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

105,000 ریال
94,500 ریال

مدارهای الکتریکی 3

ناشر: آونداندیشه

50,000 ریال
45,000 ریال

مکانیزم ها و رباتیک

ناشر: ماندگار

550,000 ریال
495,000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

40,000 ریال
36,000 ریال

ایمنی در تاسیسات برق

ناشر: ارکان دانش

750,000 ریال
675,000 ریال

سیگنال ها و سیستم ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

730,000 ریال
657,000 ریال

شبکه های عصبی مصنوعی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,320,000 ریال
1,188,000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

170,000 ریال
153,000 ریال

مدل سازی وکنترل ربات

ناشر: دانشگاه یزد

230,000 ریال
207,000 ریال

نیروگاه های مولد برق

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

طراحی پست های فشارقوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال