کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی برق

آردوینو

ناشر: علمیران

350,000 ریال
315,000 ریال

الکترونیک

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

139,000 ریال
125,100 ریال

تکنیک پالس

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

65,000 ریال
58,500 ریال

کویل متغیر

ناشر: دانشگاه شیراز

6,900 ریال
6,210 ریال

الکترونیک 3

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

480,000 ریال
432,000 ریال

شناسائی سیستم

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

330,000 ریال
297,000 ریال

کنترل پیش بین

ناشر: دانشگاه قم

800,000 ریال
720,000 ریال

الکترونیک نوری

ناشر: دانشگاه رازی

740,000 ریال
666,000 ریال

مهندسی روشنایی

ناشر: دانشجو


1,000,000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

ریاضیات کاربردی

ناشر: دانشگاه شیراز

20,000 ریال
18,000 ریال

آردوینو برای همه

ناشر: آشینا

1,050,000 ریال
945,000 ریال

پردازش تصویررقمی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,330,000 ریال
1,197,000 ریال

طراحی الگوریتم ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

290,000 ریال
261,000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

210,000 ریال
189,000 ریال

آشنایی با اصول SDH

ناشر: ارکان دانش

300,000 ریال
270,000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

مخابرات ماهواره ای

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

105,000 ریال
94,500 ریال

مدارهای الکتریکی 3

ناشر: آونداندیشه

50,000 ریال
45,000 ریال

میکروکنترلرهای AVR

ناشر: علمیران

220,000 ریال
198,000 ریال

مبانی پیل های سوختی

ناشر: دانشگاه بیرجند

220,000 ریال
198,000 ریال

مکانیزم ها و رباتیک

ناشر: ماندگار

550,000 ریال
495,000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

40,000 ریال
36,000 ریال