کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تئاتر

رساله ای در تئاتر سیاسی، مردمی و خیابانی

ناشر: بهمن برنا

380,000 ریال
342,000 ریال

دانشنامه نمایش ایرانی جستارهایی در فرهنگ و بوطیقای نمایش ایرانی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال