کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دروس عمومی دانشگاهی

کیمیای هستی

ناشر: دانشگاه قم

650,000 ریال
585,000 ریال

تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه قم

200,000 ریال
180,000 ریال

تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه جیرفت

140,000 ریال
126,000 ریال

معارفی از قرآن کریم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420,000 ریال
378,000 ریال

جمعیت و تنظیم خانواده

ناشر: آییژ

70,000 ریال
63,000 ریال

کلیات تربیت بدنی عمومی

ناشر: دانشگاه گلستان

100,000 ریال
90,000 ریال

متون برگزیده ادب فارسی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

75,000 ریال
67,500 ریال

درسنامه اندیشه اسلامی 1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

410,000 ریال
369,000 ریال

درسنامه اندیشه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

470,000 ریال
423,000 ریال

تربیت عقلانی در نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه یزد

74,500 ریال
67,050 ریال

حقوق سیاسی اجتماعی در اسلام

ناشر: دانشگاه گیلان

35,000 ریال
31,500 ریال

درسنامه بینش و دانش خانواده

ناشر: دانشگاه شاهد

582,000 ریال
523,800 ریال

مبانی جمعیت و تنظیم خانواده

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

سیرتاریخی انقلاب اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

جاودانگی و پویایی شریعت اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

راهنمای عملی پژوهش و نگارش علمی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

درآمدی برتفسیرموضوعی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه مازندران

40,000 ریال
36,000 ریال

کلک خیال انگیز گزیده ی ادبیات فارسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900,000 ریال
810,000 ریال

انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه

ناشر: پلک

38,000 ریال
34,200 ریال

جستاری معناشناختی در واژگان عقیدتی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه اصفهان

330,000 ریال
297,000 ریال

درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900,000 ریال
810,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه ها

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

ENGLISH FOR UNIVERSITY STUDENTS AN ORIENTATION COURSE

ناشر: پاریاب

45,000 ریال
40,500 ریال