کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای باغبانی

پیاز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

250,000 ریال
225,000 ریال

کیوی

ناشر: سروش هدایت

20,000 ریال
18,000 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

100,000 ریال
90,000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

380,000 ریال
342,000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440,000 ریال
396,000 ریال

میوه کاری

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

پرورش سبزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

پرورش انگور

ناشر: عمیدی

500,000 ریال
450,000 ریال

درختان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

کشاورزی دقیق

ناشر: نوروزی

220,000 ریال
198,000 ریال

گیاهان آینده

ناشر: دانشگاه بیرجند

170,000 ریال
153,000 ریال

ازدیاد نباتات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

170,000 ریال
153,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه اراک

80,000 ریال
72,000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

زیست شناسی تاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

27,000 ریال
24,300 ریال

کشاورزی پایدار

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

165,000 ریال
148,500 ریال

اصلاح سبزی جلد1

ناشر: دانشگاه تبریز

245,000 ریال
220,500 ریال

کتاب جامع انجیر

ناشر: فرهنگستان ادب

650,000 ریال
585,000 ریال

مبانی سبزی کاری

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

590,000 ریال
531,000 ریال

هرس به معنی هرس

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

اکوفیزیولوژی بذر

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

دنبل های بیابانی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال