کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای باغبانی

پیاز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450٬000 ریال
405٬000 ریال

کیوی

ناشر: سروش هدایت

300٬000 ریال
270٬000 ریال

خرمالو

ناشر: سپیدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

سبزیکاری

ناشر: گهواره کتابیران

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440٬000 ریال
396٬000 ریال

پرورش سبزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

گوجه فرنگی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

پرورش انگور

ناشر: عمیدی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

درختان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

480٬000 ریال
432٬000 ریال

روشهای آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

کشاورزی دقیق

ناشر: نوروزی

220٬000 ریال
198٬000 ریال

گیاهان آینده

ناشر: دانشگاه بیرجند

170٬000 ریال
153٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کشاورزی پایدار

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

165٬000 ریال
148٬500 ریال

اصلاح سبزی جلد1

ناشر: دانشگاه تبریز

245٬000 ریال
220٬500 ریال

کشت یاخته گیاهی

ناشر: دانشگاه تبریز

145٬000 ریال
130٬500 ریال

هرس به معنی هرس

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اکوفیزیولوژی بذر

ناشر: دانشگاه تبریز

430٬000 ریال
387٬000 ریال

دنبل های بیابانی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بامبو و لاکی بامبو

ناشر: سپیدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بیوشیمی گیاهی جلد2

ناشر: عمیدی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال