کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای گیاهپزشکی

ناقلین

ناشر: جهاد دانشگاهی مازندران

160,000 ریال
144,000 ریال

بیماری های مو

ناشر: دانشگاه تبریز

450,000 ریال
405,000 ریال

آناتومی علف هرز

ناشر: دانشگاه تبریز

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

97,000 ریال
87,300 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300,000 ریال
270,000 ریال

برنج و خطرآلودگی

ناشر: گهواره کتابیران

630,000 ریال
567,000 ریال

مدیریت حشرات آفت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

زیست شناسی پادمان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

850,000 ریال
765,000 ریال

قارچ شناسی مقدماتی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

کلیات باکتری شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,440,000 ریال
1,296,000 ریال

رده بندی حشرات جلد1

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

78,000 ریال
70,200 ریال

رده بندی حشرات جلد2

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

128,000 ریال
115,200 ریال

سم شناسی حشره کش ها

ناشر: آوای مسیح

170,000 ریال
153,000 ریال

کلیات اکولوژی گیاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

600,000 ریال
540,000 ریال

بیماری شناسی گیاهی 1

ناشر: آییژ

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

بیماری شناسی گیاهی 2

ناشر: آییژ

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

بیماری شناسی گیاهی 3

ناشر: آییژ

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

حشرات محصولات انباری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,510,000 ریال
1,359,000 ریال

حشرات محصولات انباری

ناشر: رنگینه

2,400,000 ریال
2,160,000 ریال

حشرات کلیات حشره شناسی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

850,000 ریال
765,000 ریال

مدیریت سلامت سیب زمینی

ناشر: هادیان

53,000 ریال
47,700 ریال

بیماری های غلات دانه ریز

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

300,000 ریال
270,000 ریال

پسیل ها شناخت و رده بندی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

110,000 ریال
99,000 ریال

بیماریهای مهم درختان میوه

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال