کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای گیاهپزشکی

سلسله قارچ ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

آناتومی علف هرز

ناشر: دانشگاه تبریز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

550٬000 ریال
495٬000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بوم شناسی عمومی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

650٬000 ریال
585٬000 ریال

برنج و خطرآلودگی

ناشر: گهواره کتابیران

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مدیریت حشرات آفت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

زیست شناسی پادمان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

850٬000 ریال
765٬000 ریال

قارچ شناسی مقدماتی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

کلیات باکتری شناسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬750٬000 ریال
2٬475٬000 ریال

سم شناسی حشره کش ها

ناشر: آوای مسیح

170٬000 ریال
153٬000 ریال

کلیات اکولوژی گیاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بیماری شناسی گیاهی 2

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

بیماری شناسی گیاهی 3

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

حشرات محصولات انباری

ناشر: رنگینه

3٬800٬000 ریال
3٬420٬000 ریال

حشرات محصولات انباری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬930٬000 ریال
3٬537٬000 ریال

پسیل ها شناخت و رده بندی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

شناختی بر رده بندی حشرات

ناشر: عمیدی

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بیماریهای مهم درختان میوه

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بیماری شناسی گیاهی مولکولی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

درسنامه بیماری شناسی گیاهی

ناشر: رنگینه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی

ناشر: دانشگاه تبریز

720٬000 ریال
648٬000 ریال

واژه نامه علوم علف های هرز

ناشر: کتاب پایتخت

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ویروس شناسی مبانی و کاربرد

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

400٬000 ریال
360٬000 ریال