کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فضاي-سبز

درختان شهری

120,000 ریال
108,000 ریال

بامبو و لاکی بامبو

50,000 ریال
45,000 ریال

ماشین های فضای سبز

120,000 ریال
108,000 ریال

طراحی کاشت در فضای سبز

350,000 ریال
315,000 ریال

تغذیه گیاهان زینتی جلد1

300,000 ریال
270,000 ریال

بوستان ها و فضای سبزشهری

135,000 ریال
121,500 ریال

مدیریت چمن در مناطق معتدله

90,000 ریال
81,000 ریال

بونسای تربیت درختان مینیاتور


450,000 ریال

چمن

110,000 ریال
99,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی کاکتوس

140,000 ریال
126,000 ریال

خودآموز مقدماتی طراحی فضای سبز

75,000 ریال
67,500 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی درختان زینتی

140,000 ریال
126,000 ریال

مهندسی چمن های ورزشی جلد1: چمن فوتبال

225,000 ریال
202,500 ریال

دانش کاربردی و فیزیولوژی سبزفرش

75,000 ریال
67,500 ریال

درختان و درختچه های زینتی

380,000 ریال
342,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی گیاهان آپارتمانی

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول بهنژادی و تولید بذر در گیاهان زینتی

130,000 ریال
117,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی گل وگیاهان فضای سبز

140,000 ریال
126,000 ریال

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای انتخاب و داشت درختان زینتی در فضای سبز


450,000 ریال

بایدها و نبایدها در 100طرح منظر باغ ،پارک ،ویلا

600,000 ریال
540,000 ریال

پرورش گل درباغ ،خانه وآپارتمان جلد 2 آموزش برای همه

120,000 ریال
108,000 ریال

باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالم

250,000 ریال
225,000 ریال

گیاهان بالارونده زینتی

650,000 ریال
585,000 ریال