کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فضای سبز

درختان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

هنر باغبانی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول مدیریت چمن

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

160,000 ریال
144,000 ریال

بامبو و لاکی بامبو

ناشر: سپیدان

50,000 ریال
45,000 ریال

ماشین های فضای سبز

ناشر: دانشگاه اراک

120,000 ریال
108,000 ریال

تغذیه گیاهان زینتی جلد1

ناشر: حق شناس

300,000 ریال
270,000 ریال

بوستان ها و فضای سبزشهری

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

مدیریت چمن در مناطق معتدله

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

90,000 ریال
81,000 ریال

بونسای تربیت درختان مینیاتور

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

چمن

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

110,000 ریال
99,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی کاکتوس

ناشر: عبدالکریم زاده - محمدرضا

140,000 ریال
126,000 ریال

درختان و درختچه های زینتی در منظر

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

گل برای باغچه های ایرانی و فضای سبز

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مهندسی چمن های ورزشی جلد1: چمن فوتبال

ناشر: دانشگاه شاهد

225,000 ریال
202,500 ریال

دانش کاربردی و فیزیولوژی سبزفرش

ناشر: قاسمی قهساره - مسعود

75,000 ریال
67,500 ریال

درختان و درختچه های زینتی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

380,000 ریال
342,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی گیاهان آپارتمانی

ناشر: عبدالکریم زاده - محمدرضا

150,000 ریال
135,000 ریال

کاکتوس ها و گیاهان گوشتی

ناشر: سپیدان

250,000 ریال
225,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی گل وگیاهان فضای سبز

ناشر: عبدالکریم زاده - محمدرضا

140,000 ریال
126,000 ریال

مدیریت منظر پایدار طراحی ، احداث و نگهداری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

580,000 ریال
522,000 ریال

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

ناشر: عمیدی

250,000 ریال
225,000 ریال

طراحی کاشت منظر رویکردی حرفه ای به طراحی باغ

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

راهنمای انتخاب و داشت درختان زینتی در فضای سبز

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

بایدها و نبایدها در 100طرح منظر باغ ،پارک ،ویلا

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال