کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فضای سبز

درختان شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

480٬000 ریال
432٬000 ریال

هنر باغبانی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بامبو و لاکی بامبو

ناشر: سپیدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

گیاهان مناطق گرمسیری

ناشر: ارکان دانش

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

طراحی کاشت در فضای سبز

ناشر: رنگینه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تغذیه گیاهان زینتی جلد1

ناشر: حق شناس

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

بوستان ها و فضای سبزشهری

ناشر: دانشگاه یزد

135٬000 ریال
121٬500 ریال

تقویم باغبانی و فضای سبز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مدیریت چمن در مناطق معتدله

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بونسای تربیت درختان مینیاتور

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

چمن

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

450٬000 ریال
405٬000 ریال

درختان و درختچه های زینتی در منظر

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

گل برای باغچه های ایرانی و فضای سبز

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

درختان و درختچه های زینتی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

کاکتوس ها و گیاهان گوشتی

ناشر: سپیدان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مدیریت منظر پایدار طراحی ، احداث و نگهداری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

580٬000 ریال
522٬000 ریال

طراحی کاشت منظر رویکردی حرفه ای به طراحی باغ

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

راهنمای انتخاب و داشت درختان زینتی در فضای سبز

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

بایدها و نبایدها در 100طرح منظر باغ ،پارک ،ویلا

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

دو صد مسئله حل شده در حاصل خیزی خاک و توصیه کودی

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

آشنایی با درختان ،درختچه ها و پیچ های زینتی پرکاربرد در فضای سبز

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

راهنمای عملی تکثیردرختان و درختچه های حاشیه رودخانه و فضای سبز شهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

گل ها وگیاهان آپارتمانی گونه ها و هیبریدهای گلدار- برگ سبز- برگ رنگی

ناشر: سروش هدایت

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز آشنایی، اصول کار و کاربرد

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

480٬000 ریال
432٬000 ریال