کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای گیاهان دارویی و معطر

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

خواص درمانی گرده گل

ناشر: زاینده رود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

فیزیولوژی گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه تبریز

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بذر گیاهان دارویی و زراعی

ناشر: دانشگاه شاهد

175٬000 ریال
157٬500 ریال

حنا

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه مراغه

450٬000 ریال
405٬000 ریال

تولید و فرآوری گیاهان دارویی جلد1

ناشر: آستان قدس رضوی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تولید و فرآوری گیاهان دارویی جلد2

ناشر: آستان قدس رضوی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

تولید برخی گیاهان دارویی اسانس دار

ناشر: دانشگاه تبریز

320٬000 ریال
288٬000 ریال

تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

کاربردهای مهندسی متابولیک در گیاهان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬340٬000 ریال
1٬206٬000 ریال

گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده کیامکی

ناشر: عمیدی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شناخت ترکیبات و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

روغن های اساسی به عنوان شناساگر در شیمی سبز

ناشر: عمیدی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

ناشر: عمیدی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

یولاف «گیاه زراعی فراموش شده با خواص دارویی»

ناشر: دانشگاه رازی

210٬000 ریال
189٬000 ریال

ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مقدمه ای بر مبانی گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد ارگانیک جلد1

ناشر: مرسل

890٬000 ریال
801٬000 ریال

گیاه دارویی رازیانه از دانسته های کهن تا یافته های نوین

ناشر: نصوح

100٬000 ریال
90٬000 ریال

آلوئه ورا گیاه شناسی، احداث کشاورزی، فرآوری و خواص درمانی

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

گیاهان دارویی ایران جنبه های گیاه شناختی و اثرات درمانی. نسخه های ترکیبی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

ترکیبات سازنده گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه مازندران

120٬000 ریال
108٬000 ریال

پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 ورزش، رژیم غذایی، داروهای خوراکی، انسولین و گیاهان دارویی

ناشر: حیدری شریف آباد - حسین

150٬000 ریال
135٬000 ریال