کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای گیاهان دارویی و معطر

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

خواص درمانی گرده گل

ناشر: زاینده رود

300,000 ریال
270,000 ریال

فیزیولوژی گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه تبریز

600,000 ریال
540,000 ریال

بذر گیاهان دارویی و زراعی

ناشر: دانشگاه شاهد

175,000 ریال
157,500 ریال

حنا

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه مراغه

450,000 ریال
405,000 ریال

انقلاب عسل حفظ سلامت نسل های آینده

ناشر: زاینده رود

600,000 ریال
540,000 ریال

تولید برخی گیاهان دارویی اسانس دار

ناشر: دانشگاه تبریز

80,000 ریال
72,000 ریال

کاربردهای مهندسی متابولیک در گیاهان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,340,000 ریال
1,206,000 ریال

شفا با هومیوپاتی و سرشت های طبیعی انسان

ناشر: علمیران

500,000 ریال
450,000 ریال

شناخت ترکیبات و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

روغن های اساسی به عنوان شناساگر در شیمی سبز

ناشر: عمیدی

60,000 ریال
54,000 ریال

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

ناشر: عمیدی

250,000 ریال
225,000 ریال

یولاف «گیاه زراعی فراموش شده با خواص دارویی»

ناشر: دانشگاه رازی

210,000 ریال
189,000 ریال

ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

گیاه دارویی رازیانه از دانسته های کهن تا یافته های نوین

ناشر: نصوح

100,000 ریال
90,000 ریال

آلوئه ورا گیاه شناسی، احداث کشاورزی، فرآوری و خواص درمانی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول و مبانی تولید قارچ های دارویی با نگاه کاربردی در ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

گیاهان دارویی ایران جنبه های گیاه شناختی و اثرات درمانی. نسخه های ترکیبی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

ترکیبات سازنده گیاهان دارویی

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 ورزش، رژیم غذایی، داروهای خوراکی، انسولین و گیاهان دارویی

ناشر: حیدری شریف آباد - حسین

150,000 ریال
135,000 ریال

مفردات پرکاربرد در طب ایرانی

ناشر: مرسل

490,000 ریال
441,000 ریال

اصول و مبانی کشت و پرورش گیاهان دارویی

ناشر: مرسل

380,000 ریال
342,000 ریال

مقدمه ای بر مبانی گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال