کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای ماشينهاي-کشاورزي

عملیات کارگاهی

100,000 ریال
90,000 ریال

موتورهای درونسوز

200,000 ریال
180,000 ریال

تئوری خودروهای زمینی

93,000 ریال
83,700 ریال

مدیریت ماشینهای کشاورزی

39,000 ریال
35,100 ریال

تکنولوژی موتور و تراکتور

38,000 ریال
34,200 ریال

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

240,000 ریال
216,000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

370,000 ریال
333,000 ریال

شناخت و کاربردکمباین های غلات

195,000 ریال
175,500 ریال

انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی

300,000 ریال
270,000 ریال

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

40,000 ریال
36,000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد1

295,000 ریال
265,500 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد2

185,000 ریال
166,500 ریال

شناخت وکاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی

150,000 ریال
135,000 ریال

آشنایی باانواع سامانه های انرژی تجدیدپذیر

850,000 ریال
765,000 ریال

اصول مهندسی تجهیزات فرآوری محصولات کشاورزی

75,000 ریال
67,500 ریال

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

30,000 ریال
27,000 ریال

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

150,000 ریال
135,000 ریال

زمانبندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

350,000 ریال
315,000 ریال

مجموعه مسائل حل شده تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

28,000 ریال
25,200 ریال

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز آشنایی، اصول کار و کاربرد

115,000 ریال
103,500 ریال

اصول کارکردسامانه های انتقال توان

160,000 ریال
144,000 ریال

600آزمون طبقه بندی شده مکانیزاسیون کشاورزی و مدیریت کشاورزی کنکور کارشناسی ارشد

200,000 ریال
180,000 ریال

مکانیک عملکرد تراکتور - ادوات کتاب درسی برای دانشجویان و کارشناسان شامل تئوری و مثالهای کاربردی

50,000 ریال
45,000 ریال