کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ماشینهای کشاورزی

عملیات کارگاهی

ناشر: نوپردازان

100,000 ریال
90,000 ریال

موتورهای درونسوز

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

توان موتور و تراکتور

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

تئوری خودروهای زمینی

ناشر: دانشگاه تبریز

93,000 ریال
83,700 ریال

مدیریت ماشینهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

39,000 ریال
35,100 ریال

تکنولوژی موتور و تراکتور

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

38,000 ریال
34,200 ریال

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

240,000 ریال
216,000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

370,000 ریال
333,000 ریال

شناخت و کاربردکمباین های غلات

ناشر: بانک کشاورزی

195,000 ریال
175,500 ریال

انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

300,000 ریال
270,000 ریال

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40,000 ریال
36,000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,320,000 ریال
1,188,000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

770,000 ریال
693,000 ریال

مجموعه نکات ماشین های خاک ورزی و کاشت

ناشر: اخوت - سیدمحمود

40,000 ریال
36,000 ریال

شناخت وکاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی

ناشر: دانشگاه اراک

150,000 ریال
135,000 ریال

آشنایی با انواع سامانه های انرژی تجدیدپذیر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

850,000 ریال
765,000 ریال

اصول مهندسی تجهیزات فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

75,000 ریال
67,500 ریال

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

ناشر: پیام رسان

30,000 ریال
27,000 ریال

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

زمانبندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

150,000 ریال
135,000 ریال

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

350,000 ریال
315,000 ریال

مجموعه مسائل حل شده تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

28,000 ریال
25,200 ریال

مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماه واره ای جلد2 مکانیزاسیون کشاورزی 1

ناشر: سروا

169,500 ریال
152,550 ریال

اصول کارکردسامانه های انتقال توان

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

160,000 ریال
144,000 ریال