کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ماشینهای کشاورزی

عملیات کارگاهی

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

توان موتور و تراکتور

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تئوری خودروهای زمینی

ناشر: دانشگاه تبریز

315٬000 ریال
283٬500 ریال

مدیریت ماشینهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مدیریت عملیات در کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬460٬000 ریال
1٬314٬000 ریال

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

370٬000 ریال
333٬000 ریال

اصول رسم فنی و نقشه کشی صنعتی

ناشر: دانشگاه کردستان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مهندسی بیوسیستم و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

رباتیک ومکاترونیک برای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬440٬000 ریال
1٬296٬000 ریال

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬650٬000 ریال
2٬385٬000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬550٬000 ریال
1٬395٬000 ریال

شناخت وکاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی

ناشر: دانشگاه اراک

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آشنایی با انواع سامانه های انرژی تجدیدپذیر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

ناشر: پیام رسان

30٬000 ریال
27٬000 ریال

اصول نگهداری و سرویس ماشین ها با تاکید بر پایش وضعیت

ناشر: تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مهندسی انرژی زمین گرمایی در سرمایش و گرمایش گلخانه ها

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

زمانبندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

810٬000 ریال
729٬000 ریال

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی..

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز آشنایی، اصول کار و کاربرد

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

480٬000 ریال
432٬000 ریال

اصول کارکردسامانه های انتقال توان

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

160٬000 ریال
144٬000 ریال