کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ماشینهای کشاورزی

عملیات کارگاهی

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

موتورهای درونسوز

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

توان موتور و تراکتور

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تئوری خودروهای زمینی

ناشر: دانشگاه تبریز

315٬000 ریال
283٬500 ریال

مدیریت ماشینهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

39٬000 ریال
35٬100 ریال

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

240٬000 ریال
216٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

370٬000 ریال
333٬000 ریال

رباتیک ومکاترونیک برای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

600٬000 ریال
540٬000 ریال

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40٬000 ریال
36٬000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬320٬000 ریال
1٬188٬000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

770٬000 ریال
693٬000 ریال

شناخت وکاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی

ناشر: دانشگاه اراک

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اصول مهندسی تجهیزات فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

ناشر: پیام رسان

30٬000 ریال
27٬000 ریال

اصول نگهداری و سرویس ماشین ها با تاکید بر پایش وضعیت

ناشر: تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

زمانبندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

310٬000 ریال
279٬000 ریال

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

350٬000 ریال
315٬000 ریال

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز آشنایی، اصول کار و کاربرد

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

480٬000 ریال
432٬000 ریال

اصول کارکردسامانه های انتقال توان

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

160٬000 ریال
144٬000 ریال

600آزمون طبقه بندی شده مکانیزاسیون کشاورزی و مدیریت کشاورزی کنکور کارشناسی ارشد

ناشر: آییژ

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مکانیک عملکرد تراکتور - ادوات کتاب درسی برای دانشجویان و کارشناسان شامل تئوری و مثالهای کاربردی

ناشر: پریور

50٬000 ریال
45٬000 ریال

زبان انگلیسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

ناشر: پریور

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تکنولوژی موتور و تراکتور

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

38٬000 ریال
34٬200 ریال