کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ماشینهای کشاورزی

عملیات کارگاهی

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

موتورهای درونسوز

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

توان موتور و تراکتور

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

تئوری خودروهای زمینی

ناشر: دانشگاه تبریز

315,000 ریال
283,500 ریال

مدیریت ماشینهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

39,000 ریال
35,100 ریال

تکنولوژی موتور و تراکتور

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

38,000 ریال
34,200 ریال

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

240,000 ریال
216,000 ریال

معادلات دیفرانسیل مقدماتی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

370,000 ریال
333,000 ریال

رباتیک ومکاترونیک برای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

600,000 ریال
540,000 ریال

انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

650,000 ریال
585,000 ریال

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک تر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40,000 ریال
36,000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,320,000 ریال
1,188,000 ریال

تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

770,000 ریال
693,000 ریال

شناخت وکاربرد ماشین های کشاورزی حفاظتی

ناشر: دانشگاه اراک

150,000 ریال
135,000 ریال

آشنایی با انواع سامانه های انرژی تجدیدپذیر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

850,000 ریال
765,000 ریال

اصول مهندسی تجهیزات فرآوری محصولات کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260,000 ریال
234,000 ریال

انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

ناشر: پیام رسان

30,000 ریال
27,000 ریال

اصول نگهداری و سرویس ماشین ها با تاکید بر پایش وضعیت

ناشر: تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

500,000 ریال
450,000 ریال

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

زمانبندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

310,000 ریال
279,000 ریال

مکانیزاسیون صنایع کشاورزی

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

350,000 ریال
315,000 ریال

مجموعه مسائل حل شده تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

28,000 ریال
25,200 ریال

مکانیزاسیون، انرژی و کشاورزی ماه واره ای جلد2 مکانیزاسیون کشاورزی 1

ناشر: سروا

169,500 ریال
152,550 ریال

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز آشنایی، اصول کار و کاربرد

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

480,000 ریال
432,000 ریال