کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

برنامه ریزی ترویجی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی ترویج کشاورزی

ناشر: عبدالکریم زاده - محمدرضا

150٬000 ریال
135٬000 ریال

ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

620٬000 ریال
558٬000 ریال

مقدمه ای برکمک به بزرگسالان برای یادگیری و تحول

ناشر: دانشگاه رازی

28٬000 ریال
25٬200 ریال

نظریه های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه شیراز

470٬000 ریال
423٬000 ریال

برنامه ریزی محلی درحوزه ترویج و آموزش کشاورزی و روستایی

ناشر: معین پرداز

90٬000 ریال
81٬000 ریال

نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ابزارهای ارزیابی پایداری در موسسات آموزش عالی طرح ریزی ابتکارات و فعالیت های مناسب در سراسر جهان

ناشر: دانشگاه رازی

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

مدیریت در ترویج

ناشر: نورعلم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کارآفرینی در مزرعه

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

کارآفرینی در کشاورزی

ناشر: نورعلم

187٬000 ریال
168٬300 ریال

یادگیری مستمردرکشاورزی

ناشر: دانشگاه شیراز

40٬000 ریال
36٬000 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

130٬000 ریال
117٬000 ریال

توسعه کسب وکارآفرینی در کشاورزی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

35٬000 ریال
31٬500 ریال

جستارهایی از ترویج در توسعه روستایی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

85٬000 ریال
76٬500 ریال

شناخت و تفکر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی پایدار

ناشر: دانشگاه مراغه

160٬000 ریال
144٬000 ریال