کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی کشاورزی

حبوبات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

3٬950٬000 ریال
3٬555٬000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی..

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

880٬000 ریال
792٬000 ریال

روشهای آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

کشاورزی دقیق

ناشر: نوروزی

220٬000 ریال
198٬000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: عمیدی

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

ترویج کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

کشاورزی پایدار

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

165٬000 ریال
148٬500 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

دنبل های بیابانی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مدیریت حشرات آفت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

زراعت گیاهان لیفی

ناشر: عمیدی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

پرورش قارچ دکمه ای

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

سازه های گلخانه ای

ناشر: حق شناس

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اصول بهنژادی گیاهان

ناشر: دانشگاه شیراز

550٬000 ریال
495٬000 ریال

زراعت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

حشرات محصولات انباری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬930٬000 ریال
3٬537٬000 ریال

مراحل رشد و نمو غلات

ناشر: دانشگاه گیلان

70٬000 ریال
63٬000 ریال