کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای فناوري-اطلاعات

تجارت الکترونیکی

235,000 ریال
211,500 ریال

اخلاق فناوری اطلاعات

250,000 ریال
225,000 ریال

شبیه سازی شبکه در NS2

160,000 ریال
144,000 ریال

فراسوی یادگیری الکترونیکی

140,000 ریال
126,000 ریال

طراحی آموزش های مبتنی بر وب

350,000 ریال
315,000 ریال

مقدمه ای برتجارت الکترونیکی

120,000 ریال
108,000 ریال

راهنمای مدیران فناوری اطلاعات

48,000 ریال
43,200 ریال

مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات

420,000 ریال
378,000 ریال

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

620,000 ریال
558,000 ریال

استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

50,000 ریال
45,000 ریال

فناوری های مدیریت دانش همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WORDPREES

170,000 ریال
153,000 ریال

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت جهان روندها، مسائل و چشم اندازها

200,000 ریال
180,000 ریال

داده های بزرگ ارتقای تصمیم گیری و عملکرد بااستفاده از داده های بزرگ هوشمند تحلیل شناسی و معیارها

400,000 ریال
360,000 ریال

آشنایی با شبکه های اجتماعی فرصتها و تهدیدات

100,000 ریال
90,000 ریال