کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فناوری اطلاعات

اخلاق فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اشاعه گزینشی اطلاعات

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شبیه سازی شبکه در NS2

ناشر: دانشگاه اصفهان

160٬000 ریال
144٬000 ریال

دیباچه ای بر تجارت الکترونیکی

ناشر: نورعلم

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اینترنت اشیاء مفاهیم و کاربردها

ناشر: دانشگاه گلستان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

راهنمای مدیران فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

شبکه های نرم افزار محور

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬720٬000 ریال
1٬548٬000 ریال

شبکه های نرم افزار محور

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

تجارت سیار فناوری، خدمات و مدل های کسب و کار

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

یادگیری الکترونیکی مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬660٬000 ریال
1٬494٬000 ریال

فناوری های مدیریت دانش همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WORDPREES

ناشر: دانشگاه قم

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اینترنت اشیاء

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت جهان روندها، مسائل و چشم اندازها

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

داده های بزرگ ارتقای تصمیم گیری و عملکرد بااستفاده از داده های بزرگ هوشمند تحلیل شناسی و معیارها

ناشر: همراه علم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تجارت الکترونیک

ناشر: علوم رایانه

90٬000 ریال
81٬000 ریال

تجارت الکترونیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فراسوی یادگیری الکترونیکی

ناشر: ماندگار

140٬000 ریال
126٬000 ریال

شهروند الکترونیک e-citizen

ناشر: پایگان

35٬000 ریال
31٬500 ریال

مقدمه ای برتجارت الکترونیکی

ناشر: نوپردازان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

ناشر: روناس

50٬000 ریال
45٬000 ریال

فناوری اطلاعات

ناشر: علوم رایانه

70٬000 ریال
63٬000 ریال

دره سیلیکون بزرگترین استارت آپ جهان ساز و کارهای حقوقی و مالی که دره سیلیکون را ساخت

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال