کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای جنگلداري

حمل و نقل چوب

400,000 ریال
360,000 ریال

بهره برداری جنگل

600,000 ریال
540,000 ریال

جنگلداری مقدماتی

60,000 ریال
54,000 ریال

اصلاح درختان جنگلی

210,000 ریال
189,000 ریال

برداشت چوب از جنگل

480,000 ریال
432,000 ریال

مقدمه ای برطبیعت گردی

56,000 ریال
50,400 ریال

جغرافیای جنگل های جهان

200,000 ریال
180,000 ریال

مفاهیم آمار و احتمالات

188,000 ریال
169,200 ریال

اصول مقدماتی اقتصاد جنگل

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای بر حشره شناسی جنگل

165,000 ریال
148,500 ریال

روش های نمونه برداری در جنگل

650,000 ریال
585,000 ریال

ساخت و نگهداری جاده های جنگلی

70,000 ریال
63,000 ریال

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی


400,000 ریال

جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران

120,000 ریال
108,000 ریال

دستورالعمل اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی

1,050,000 ریال
945,000 ریال

مدلسازی، کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل

190,000 ریال
171,000 ریال

روش های جنگل کاری دیم در مناطق خشک و نیمه خشک

200,000 ریال
180,000 ریال

نقدی برپرورش جنگل مدیریت با هدف تقویت پیچیدگی

340,000 ریال
306,000 ریال

قارچ شناسی جنگل

85,000 ریال
76,500 ریال

آنالیز خاک و گیاه برای توصیف خصوصیات اکوسیستم جنگل

480,000 ریال
432,000 ریال

اکولوژی چشم اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم های کشاورزی

97,000 ریال
87,300 ریال

ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی مبانی نظری و اصول عملی

480,000 ریال
432,000 ریال

اکولوژی مانداب ها با نگرشی بر رویشگاه های ماندابی البرز جنوبی

220,000 ریال
198,000 ریال

مبانی ارزیابی و اولویت بندی منابع تفرجگاهی

220,000 ریال
198,000 ریال