کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مرتع-و-آبخيزداري

اقتصاد مرتع

19,000 ریال
17,100 ریال

حفاظت آب وخاک

170,000 ریال
153,000 ریال

منابع آب ایران

525,000 ریال
472,500 ریال

مرتع داری در ایران

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای برطبیعت گردی

56,000 ریال
50,400 ریال

دورنمای بیابان های جهان

155,000 ریال
139,500 ریال

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای بربارورسازی ابرها

105,000 ریال
94,500 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

150,000 ریال
135,000 ریال

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

210,000 ریال
189,000 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

55,000 ریال
49,500 ریال

شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی


500,000 ریال

فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار

160,000 ریال
144,000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

130,000 ریال
117,000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

125,000 ریال
112,500 ریال

گیاهان علوفه ای کاشت تا برداشت

85,000 ریال
76,500 ریال

نرم افزارهای مهندسی آب

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی نظری ارزیابی اراضی متعارف

180,000 ریال
162,000 ریال

بهره برداری از بوته زارهای مرتعی

60,000 ریال
54,000 ریال

کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب وخاک

195,000 ریال
175,500 ریال

راهنمای مدیریت پروژه های آبخیزداری

70,000 ریال
63,000 ریال

اکوفیزیولوژی گراسلندها و اکولوژی چرا

180,000 ریال
162,000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

200,000 ریال
180,000 ریال

رویکردهای نوین در مدیریت کاربردی آبخیز

390,000 ریال
351,000 ریال