کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مرتع و آبخیزداری

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19,000 ریال
17,100 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170,000 ریال
153,000 ریال

منابع آب ایران

ناشر: دانشگاه یزد

525,000 ریال
472,500 ریال

بوم شناسی پوشش گیاهی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,000,000 ریال
900,000 ریال

دورنمای بیابان های جهان

ناشر: دانشگاه یزد

155,000 ریال
139,500 ریال

آشنایی باگیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450,000 ریال
405,000 ریال

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

100,000 ریال
90,000 ریال

ماسه بادی وتپه های ماسه ای

ناشر: دانشگاه تهران

370,000 ریال
333,000 ریال

مقدمه ای بربارورسازی ابرها

ناشر: دانشگاه یزد

105,000 ریال
94,500 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

210,000 ریال
189,000 ریال

روش های نمونه برداری رستنیها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

55,000 ریال
49,500 ریال

شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار

ناشر: دانشگاه یزد

160,000 ریال
144,000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

ناشر: دانشگاه یزد

125,000 ریال
112,500 ریال

نرم افزارهای مهندسی آب

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی نظری ارزیابی اراضی متعارف

ناشر: نورعلم

180,000 ریال
162,000 ریال

بهره برداری از بوته زارهای مرتعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب وخاک

ناشر: دانشگاه یزد

195,000 ریال
175,500 ریال

امکان سنجی استفاده از منابع آب شور

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

450,000 ریال
405,000 ریال

اکوفیزیولوژی گراسلندها و اکولوژی چرا

ناشر: دانشگاه ارومیه

180,000 ریال
162,000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

رویکردهای نوین در مدیریت کاربردی آبخیز

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

390,000 ریال
351,000 ریال