کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-و-صنايع-چوب-و-کاغذ

شیمی کاغذ

200,000 ریال
180,000 ریال

زبان تخصصی صنایع چوب

180,000 ریال
162,000 ریال

فناوری ساخت درهای چوبی

140,000 ریال
126,000 ریال

اصول مقدماتی اقتصاد جنگل

90,000 ریال
81,000 ریال

فناوری ماشین های صنایع چوب

150,000 ریال
135,000 ریال

مبانی و روش های بازیافت کاغذ

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای بازیافت کاغذهای باطله

200,000 ریال
180,000 ریال

انتخاب وکاربرد چوب های تیمار شده

200,000 ریال
180,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات فن آوری خمیروکاغذ

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی

950,000 ریال
855,000 ریال

کاربرد ریزذرات و نانوذرات در کاغذسازی

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنولوژی تولید خمیرکاغذ با فرآیند کرافت

550,000 ریال
495,000 ریال

پالایش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذسازی

290,000 ریال
261,000 ریال

شناخت چوب ساختار، شیمی، فیزیک و مکانیک چوب

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی ویژگیهای کاغذ ساختاری. مکانیکی. اپتیکی

540,000 ریال
486,000 ریال

ساختمان چوب پهن برگان ماکروسکوپی و میکروسکوپی

200,000 ریال
180,000 ریال

کنترل زیست محیطی آلاینده ها در صنایع کاغذسازی

200,000 ریال
180,000 ریال

نانومواد و غشاهای پلیمری: ساخت، خصوصیات وکاربردها

490,000 ریال
441,000 ریال

شناسایی چوب نتایج دقیق با استفاده از ابزارهای ساده

800,000 ریال
720,000 ریال

تخریب چوب آلات درساختمان شیوه های مهندسی تیمار حفاظتی

300,000 ریال
270,000 ریال

بیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ راهی برای صرفه جویی انرژی

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد صنعت خمیر و کاغذ از سری کتاب های تکنولوژی و علوم کاغذسازی

200,000 ریال
180,000 ریال

اطلس چوب های تجاری جهان تاریخچه استفاده از چوب اهمیت تجارت چوب در ایران و جهان معرفی جنگل های تجاری جهان

650,000 ریال
585,000 ریال