کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم و صنایع چوب و کاغذ

ترمووود

ناشر: آرماندیس

350٬000 ریال
315٬000 ریال

شیمی کاغذ

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

زبان تخصصی صنایع چوب

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

180٬000 ریال
162٬000 ریال

فناوری ساخت درهای چوبی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

شیمی چوب مبانی و کاربردها

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فناوری ماشین های صنایع چوب

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مبانی و روش های بازیافت کاغذ

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

راهنمای بازیافت کاغذهای باطله

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

انتخاب وکاربرد چوب های تیمار شده

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

فرهنگ اصطلاحات فن آوری خمیروکاغذ

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

کاربرد ریزذرات و نانوذرات در کاغذسازی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تکنولوژی تولید خمیرکاغذ با فرآیند کرافت

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی ویژگیهای کاغذ ساختاری. مکانیکی. اپتیکی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

ساختمان چوب پهن برگان ماکروسکوپی و میکروسکوپی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

کنترل زیست محیطی آلاینده ها در صنایع کاغذسازی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصلاح چوب و فرآورده های مرکب روش های صنعتی و نوین

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

روش های درجه بندی و اندازه گیری الوار و گرده بینه

ناشر: ایلاف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

شناسایی چوب نتایج دقیق با استفاده از ابزارهای ساده

ناشر: آییژ

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

تخریب چوب آلات درساختمان شیوه های مهندسی تیمار حفاظتی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

بیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ راهی برای صرفه جویی انرژی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آزمون های فیزیکی کاغذ خواص ساختاری و مکانیکی الیاف لیگنوسلولزی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اقتصاد صنعت خمیر و کاغذ از سری کتاب های تکنولوژی و علوم کاغذسازی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اطلس چوب های تجاری جهان تاریخچه استفاده از چوب اهمیت تجارت چوب در ایران و جهان معرفی جنگل های تجاری جهان

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

فن آوری خمیر و کاغذ

ناشر: آییژ

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال