کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم و صنایع چوب و کاغذ

شیمی کاغذ

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

زبان تخصصی صنایع چوب

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

180,000 ریال
162,000 ریال

فناوری ساخت درهای چوبی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

140,000 ریال
126,000 ریال

شیمی چوب مبانی و کاربردها

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی و روش های بازیافت کاغذ

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای بازیافت کاغذهای باطله

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

انتخاب وکاربرد چوب های تیمار شده

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات فن آوری خمیروکاغذ

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

950,000 ریال
855,000 ریال

کاربرد ریزذرات و نانوذرات در کاغذسازی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنولوژی تولید خمیرکاغذ با فرآیند کرافت

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

پالایش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذسازی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

290,000 ریال
261,000 ریال

مبانی ویژگیهای کاغذ ساختاری. مکانیکی. اپتیکی

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال

ساختمان چوب پهن برگان ماکروسکوپی و میکروسکوپی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

کنترل زیست محیطی آلاینده ها در صنایع کاغذسازی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

اصلاح چوب و فرآورده های مرکب روش های صنعتی و نوین

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

نانومواد و غشاهای پلیمری: ساخت، خصوصیات وکاربردها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

490,000 ریال
441,000 ریال

ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب GENERAL-NC-CNC

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

50,000 ریال
45,000 ریال

تخریب چوب آلات درساختمان شیوه های مهندسی تیمار حفاظتی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

حفاظت چوب و فرآورده های چوبی در برابر حمله موریانه ها

ناشر: دانشگاه زابل

120,000 ریال
108,000 ریال

بیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ راهی برای صرفه جویی انرژی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد صنعت خمیر و کاغذ از سری کتاب های تکنولوژی و علوم کاغذسازی

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

اطلس چوب های تجاری جهان تاریخچه استفاده از چوب اهمیت تجارت چوب در ایران و جهان معرفی جنگل های تجاری جهان

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

فن آوری خمیر و کاغذ

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال