کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای شيلات

هیدروبیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

بیماریهای ماهی

90,000 ریال
81,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

900,000 ریال
810,000 ریال

پرورش تاسماهیان

100,000 ریال
90,000 ریال

سم شناسی آبزیان

60,000 ریال
54,000 ریال

ماهی شناسی پایه

200,000 ریال
180,000 ریال

واکسیناسیون ماهی

300,000 ریال
270,000 ریال

یافته های شیلاتی

75,000 ریال
67,500 ریال

محیط زیست دریای خزر

48,000 ریال
43,200 ریال

درسنامه هیدروبیولوژی

25,000 ریال
22,500 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

750,000 ریال
675,000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

830,000 ریال
747,000 ریال

پرورش ماهی در شالیزار

160,000 ریال
144,000 ریال

فرهنگ بیماری های ماهی

30,000 ریال
27,000 ریال

پرورش متراکم ماهی جلد1

80,000 ریال
72,000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

65,000 ریال
58,500 ریال

مقدمه ای برتکثیرماهیان

75,000 ریال
67,500 ریال

فرآورده های نوین شیلاتی

55,000 ریال
49,500 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

365,000 ریال
328,500 ریال

مقدمه ای بر هیدروبیولوژی

85,000 ریال
76,500 ریال

پروبیوتیک ها در آبزی پروری

15,000 ریال
13,500 ریال

بیولوژی و تکثیر دوکفه ای ها

520,000 ریال
468,000 ریال

اکولوژی کشت توام برنج و ماهی

100,000 ریال
90,000 ریال

رفتار آبزیان در عملیات صیادی

390,000 ریال
351,000 ریال