کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیلات

هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

90,000 ریال
81,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900,000 ریال
810,000 ریال

پرورش تاسماهیان

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

ماهی شناسی پایه

ناشر: سپهردانش

200,000 ریال
180,000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

300,000 ریال
270,000 ریال

یافته های شیلاتی

ناشر: حق شناس

75,000 ریال
67,500 ریال

آبزیان در ادب فارسی

ناشر: علمی آبزیان

20,000 ریال
18,000 ریال

محیط زیست دریای خزر

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

48,000 ریال
43,200 ریال

درسنامه هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه گیلان

25,000 ریال
22,500 ریال

فرهنگ اصطلاحات شیلات

ناشر: قدیس

15,000 ریال
13,500 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

750,000 ریال
675,000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

830,000 ریال
747,000 ریال

پرورش ماهی در شالیزار

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

160,000 ریال
144,000 ریال

فرهنگ بیماری های ماهی

ناشر: علمی آبزیان

30,000 ریال
27,000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

65,000 ریال
58,500 ریال

مقدمه ای برتکثیرماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75,000 ریال
67,500 ریال

فرآورده های نوین شیلاتی

ناشر: علمی آبزیان

55,000 ریال
49,500 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365,000 ریال
328,500 ریال

ماهی شناسی

ناشر: حق شناس

980,000 ریال
882,000 ریال

مقدمه ای بر هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

85,000 ریال
76,500 ریال

آسیب شناسی تغذیه ای آبزیان

ناشر: آزاداسلامی واحد شبستر

30,000 ریال
27,000 ریال

پروبیوتیک ها در آبزی پروری

ناشر: علمی آبزیان

15,000 ریال
13,500 ریال

بیولوژی و تکثیر دوکفه ای ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

520,000 ریال
468,000 ریال