کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیلات

اکولوژی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

هیدرولوژی عمومی

ناشر: علم وادب

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬560٬000 ریال
1٬404٬000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬220٬000 ریال
1٬998٬000 ریال

پرورش ماهی در شالیزار

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

160٬000 ریال
144٬000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

65٬000 ریال
58٬500 ریال

فرآورده های نوین شیلاتی

ناشر: علمی آبزیان

55٬000 ریال
49٬500 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365٬000 ریال
328٬500 ریال

ماهی شناسی

ناشر: حق شناس

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بیولوژی و تکثیر دوکفه ای ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

980٬000 ریال
882٬000 ریال

اکولوژی کشت توام برنج و ماهی

ناشر: حق شناس

100٬000 ریال
90٬000 ریال

راهنمای تصویری پرورش قزل آلا

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

بهداشت و بیماریهای آبزیان

ناشر: حق شناس

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

مبانی اصلاح نژاددر آبزی پروری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

مقدمه ای بر ایمنی شناسی آبزیان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

910٬000 ریال
819٬000 ریال

روش های تحقیق دربیماری های آبزیان

ناشر: حق شناس

240٬000 ریال
216٬000 ریال

مقدمه ای بر به گزینی درآبزی پروری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

670٬000 ریال
603٬000 ریال

روتیفرها

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

انگل های ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬960٬000 ریال
1٬764٬000 ریال

راهنمای شناسایی بی مهرگان آب های جاری

ناشر: دانشگاه گیلان

670٬000 ریال
603٬000 ریال

تغذیه و نیازهای غذایی ماهیان در آبزی پروری

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

توتیای دریایی از بیولوژی پایه تا تکثیروپرورش

ناشر: علمی آبزیان

40٬000 ریال
36٬000 ریال