کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیلات

اکولوژی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬260٬000 ریال
2٬034٬000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

2٬220٬000 ریال
1٬998٬000 ریال

پرورش ماهی در شالیزار

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

160٬000 ریال
144٬000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سم شناسی سیانوباتری ها

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شمال

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

بیماری ها و پزشکی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365٬000 ریال
328٬500 ریال

ماهی شناسی

ناشر: حق شناس

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

احتیاجات غذایی ماهی و میگو

ناشر: دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بیولوژی و تکثیر دوکفه ای ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

980٬000 ریال
882٬000 ریال

اکولوژی کشت توام برنج و ماهی

ناشر: حق شناس

100٬000 ریال
90٬000 ریال

راهنمای تصویری پرورش قزل آلا

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بهداشت و بیماریهای آبزیان

ناشر: حق شناس

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

مبانی اصلاح نژاددر آبزی پروری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

پرورش و بیماری های ماهی و میگو

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬130٬000 ریال
1٬017٬000 ریال

ماهی شناسی

ناشر: حق شناس

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

روش های تحقیق دربیماری های آبزیان

ناشر: حق شناس

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

مقدمه ای بر به گزینی درآبزی پروری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬960٬000 ریال
1٬764٬000 ریال

روتیفرها

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

انگل های ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

4٬230٬000 ریال
3٬807٬000 ریال

بیماری های ماهی کپور و سایرکپور ماهیان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

970٬000 ریال
873٬000 ریال

بوم شناسی و ساختار زیستی سیانوباکتری ها

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شمال

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال