کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیلات

اکولوژی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

230,000 ریال
207,000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500,000 ریال
450,000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,920,000 ریال
1,728,000 ریال

پرورش تاسماهیان

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,560,000 ریال
1,404,000 ریال

محیط زیست دریای خزر

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

48,000 ریال
43,200 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

750,000 ریال
675,000 ریال

مبانی پلانکتون شناسی

ناشر: دانشگاه مازندران

830,000 ریال
747,000 ریال

پرورش ماهی در شالیزار

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

160,000 ریال
144,000 ریال

فرهنگ بیماری های ماهی

ناشر: علمی آبزیان

30,000 ریال
27,000 ریال

تکنولوژی انجماد آبزیان

ناشر: ترآوا

65,000 ریال
58,500 ریال

مقدمه ای برتکثیرماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

75,000 ریال
67,500 ریال

فرآورده های نوین شیلاتی

ناشر: علمی آبزیان

55,000 ریال
49,500 ریال

بیماری ها و پزشکی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

زیست شناسی ماهیان پرورشی

ناشر: آوای مسیح

365,000 ریال
328,500 ریال

بیولوژی و تکثیر دوکفه ای ها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

980,000 ریال
882,000 ریال

اکولوژی کشت توام برنج و ماهی

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

راهنمای تصویری پرورش قزل آلا

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

رفتار آبزیان در عملیات صیادی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

390,000 ریال
351,000 ریال

مقدمه ای بر ایمنی شناسی آبزیان

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

910,000 ریال
819,000 ریال

روش های تحقیق دربیماری های آبزیان

ناشر: حق شناس

240,000 ریال
216,000 ریال

مقدمه ای بر به گزینی درآبزی پروری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

670,000 ریال
603,000 ریال

اکولوژی دریا و اقیانوس نگاری شیلات

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

روتیفرها

ناشر: دانشگاه ارومیه

600,000 ریال
540,000 ریال