کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-منابع-طبيعي

علوم خاک

70,000 ریال
63,000 ریال

بهار خاموش

120,000 ریال
108,000 ریال

روش های بوم شناسی

300,000 ریال
270,000 ریال

مرتع داری در ایران

150,000 ریال
135,000 ریال

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

150,000 ریال
135,000 ریال

آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا

800,000 ریال
720,000 ریال

تجزیه آماری و برنامه نویسی درR

150,000 ریال
135,000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

130,000 ریال
117,000 ریال

اکولوژی دریا و اقیانوس نگاری شیلات

100,000 ریال
90,000 ریال

تخریب محیط زیست جهانی و آینده جهانی

22,500 ریال
20,250 ریال

روش تحقیق و آمار در مطالعات حیات وحش

120,000 ریال
108,000 ریال

سئوال های کنکوری لیمنولوژی با پاسخ های تشریحی

50,000 ریال
45,000 ریال

واکنش گیاهان زراعی به تنش دما و سازگاری با آن

70,000 ریال
63,000 ریال

GENERAL ENGLISH FOR NATURAL RESOURCES STUDENTS

160,000 ریال
144,000 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

50,000 ریال
45,000 ریال

مفاهیم وکاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

100,000 ریال
90,000 ریال

مبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی

25,000 ریال
22,500 ریال

اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی تجزیه و تحلیل سیستمی و شبیه سازی

500,000 ریال
450,000 ریال

درختان معرفی 74گونه، به همراه 51 تصویررنگی و58 تصویرسیاه و سفید

24,000 ریال
21,600 ریال

برنامه ریزی حوزه رودخانه اصول، مراحل و رویکردهای تهیه برنامه راهبردی

150,000 ریال
135,000 ریال

کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علفهای هرز

20,000 ریال
18,000 ریال