کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی منابع طبیعی

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا

ناشر: ارکان دانش

800,000 ریال
720,000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

ناشر: حق شناس

130,000 ریال
117,000 ریال

روش های اندازه گیری پوشش گیاهی در خشکی ها

ناشر: دانشگاه رازی

1,390,000 ریال
1,251,000 ریال

سئوال های کنکوری لیمنولوژی با پاسخ های تشریحی

ناشر: علمی آبزیان

50,000 ریال
45,000 ریال

GENERAL ENGLISH FOR NATURAL RESOURCES STUDENTS

ناشر: دانشگاه یزد

160,000 ریال
144,000 ریال

مفاهیم وکاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

رژیم حفاظت اداری ـ حقوقی ذخایرماهیان حوزه آبی اتحاد شوروی

ناشر: دانشگاه گیلان

5,900 ریال
5,310 ریال

مبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی

ناشر: رزقی

25,000 ریال
22,500 ریال

اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی تجزیه و تحلیل سیستمی و شبیه سازی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

مرتع داری در ایران

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

150,000 ریال
135,000 ریال

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

100,000 ریال
90,000 ریال

تجزیه آماری و برنامه نویسی درR

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

150,000 ریال
135,000 ریال

اکولوژی دریا و اقیانوس نگاری شیلات

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

تخریب محیط زیست جهانی و آینده جهانی

ناشر: نشر علوم کشاورزی

22,500 ریال
20,250 ریال

روش تحقیق و آمار در مطالعات حیات وحش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال

واکنش گیاهان زراعی به تنش دما و سازگاری با آن

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

70,000 ریال
63,000 ریال

ارزیابی هزینه چرخه حیات برای مدیریت منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

500,000 ریال
450,000 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

ناشر: دانشگاه یزد

50,000 ریال
45,000 ریال

درختان معرفی 74گونه، به همراه 51 تصویررنگی و58 تصویرسیاه و سفید

ناشر: رویداد

24,000 ریال
21,600 ریال

برنامه ریزی حوزه رودخانه اصول، مراحل و رویکردهای تهیه برنامه راهبردی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

150,000 ریال
135,000 ریال