کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپروری

پرورش غاز

ناشر: پریور

400,000 ریال
360,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه دام

ناشر: حق شناس

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

پرورش طیور

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

59,000 ریال
53,100 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19,000 ریال
17,100 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

480,000 ریال
432,000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

پرورش شترمرغ

ناشر: آییژ

280,000 ریال
252,000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700,000 ریال
630,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

140,000 ریال
126,000 ریال

تولیدمثل درگاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

47,000 ریال
42,300 ریال

خون شناسی طیور

ناشر: پریور

80,000 ریال
72,000 ریال

دامپروری عمومی

ناشر: واژگان خرد

38,000 ریال
34,200 ریال

آب در تغذیه دام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

120,000 ریال
108,000 ریال

تغذیه گاو گوشتی

ناشر: آییژ

180,000 ریال
162,000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

850,000 ریال
765,000 ریال

پرواربندی گوساله

ناشر: کاج طلایی

300,000 ریال
270,000 ریال

پرورش بزهای شیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

35,000 ریال
31,500 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال