کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پزشکی

طب ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

170٬000 ریال
153٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

انگل شناسی

ناشر: دانشگاه ارومیه

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سلامت جنسی

ناشر: ستوده

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

رساله جودیه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فیزیک پزشکی

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

پلاسما پزشکی

ناشر: دانشگاه اراک

400٬000 ریال
360٬000 ریال

آناتومی عمومی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

بهداشت باروری

ناشر: آییژ

330٬000 ریال
297٬000 ریال

بهداشت قاعدگی

ناشر: ستوده

200٬000 ریال
180٬000 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

350٬000 ریال
315٬000 ریال

طب ورزشی جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

خون شناسی پزشکی

ناشر: دانشجو

500٬000 ریال
450٬000 ریال

قارچ شناسی پایه

ناشر: دانشگاه مازندران

170٬000 ریال
153٬000 ریال

انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬690٬000 ریال
1٬521٬000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

قارچ شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

قارچ شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

ناشر: ارکان دانش

160٬000 ریال
144٬000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

ناشر: دانشگاه شاهد

95٬000 ریال
85٬500 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

490٬000 ریال
441٬000 ریال