کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای نرم افزار

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

330,000 ریال
297,000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

DATABASE SYSTEM CONCEPTS

ناشر: نوپردازان

900,000 ریال
810,000 ریال

MODERN OPERATING SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول برنامه نویسی همروند

ناشر: دانشگاه اصفهان

90,000 ریال
81,000 ریال

OPERATING SYSTEM CONCEPTS

ناشر: نوپردازان

900,000 ریال
810,000 ریال

اصول وطراحی پایگاه داده ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

45,000 ریال
40,500 ریال

مفاهیم سیستم پایگاه داده ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

نظریه و مسایل مهندسی نرم افزار

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

DISCRETE-TIME SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

DISCRETE-TIME SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

56,000 ریال
50,400 ریال

طراحی بانک های اطلاعاتی با مثال

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

مباحث پیشرفته در پایگاه داده ها

ناشر: حق شناس

200,000 ریال
180,000 ریال

MCSE WINDOWS XP PROFESSIONAL FOR DUMMIES

ناشر: نوپردازان

60,000 ریال
54,000 ریال

مهندسی نرم افزار مدل رانده اصول و مفاهیم

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

SOFTWARE ENGINEERING A PRACTITIONER S APPROACH

ناشر: نوپردازان

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

OPERATING SYSTEMS INTERNALS & DESIGN PRINCIPLES

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

فیلترهای وفقی اصول کمینه میانگین مربعات با متلب

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

830,000 ریال
747,000 ریال

مهندسی نرم افزار شی ءگرا یک متدولوژی چابک یکنواخت جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

آموزش گام به گام WINDOWS 8.1 از مبتدی تا پیشرفته

ناشر: نورعلم

220,000 ریال
198,000 ریال

آزمایشگاه سیستم عامل با تاکید بر جنبه های عملی سیستم عامل لینوکس

ناشر: دانشگاه مازندران

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول و مفاهیم فناوری محاسبات گرید و کاربردهای آن در زمینه های مختلف جلد1

ناشر: نوپردازان

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت و نظارت برپروژه های نرم افزاری مبتنی برچابکی در فرآیند توسعه نرم افزار

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال