کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای نرم افزار

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

DATABASE SYSTEM CONCEPTS

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

MODERN OPERATING SYSTEMS

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول برنامه نویسی همروند

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

OPERATING SYSTEM CONCEPTS

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول و طراحی پایگاه داده ها

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مفاهیم سیستم پایگاه داده ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نظریه و مسایل مهندسی نرم افزار

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

DISCRETE-TIME SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

DISCRETE-TIME SIGNAL PROCESSING

ناشر: نوپردازان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

رویکردی نوین در هوش مصنوعی جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی سجاد

275٬000 ریال
247٬500 ریال

سیستم های عامل

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

طراحی بانک های اطلاعاتی با مثال

ناشر: دانشگاه مازندران

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مباحث پیشرفته در پایگاه داده ها

ناشر: حق شناس

200٬000 ریال
180٬000 ریال

MCSE WINDOWS XP PROFESSIONAL FOR DUMMIES

ناشر: نوپردازان

60٬000 ریال
54٬000 ریال

مهندسی نرم افزار مدل رانده اصول و مفاهیم

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

SOFTWARE ENGINEERING A PRACTITIONER S APPROACH

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

OPERATING SYSTEMS INTERNALS & DESIGN PRINCIPLES

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

فیلترهای وفقی اصول کمینه میانگین مربعات با متلب

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

830٬000 ریال
747٬000 ریال

مهندسی نرم افزار شی ءگرا یک متدولوژی چابک یکنواخت جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

آزمایشگاه سیستم عامل با تاکید بر جنبه های عملی سیستم عامل لینوکس

ناشر: دانشگاه مازندران

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اصول و مفاهیم فناوری محاسبات گرید و کاربردهای آن در زمینه های مختلف جلد1

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مدیریت و نظارت برپروژه های نرم افزاری مبتنی برچابکی در فرآیند توسعه نرم افزار

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال