کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای بهداشت-محيط

هیدروبیولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی تصفیه آب

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

350,000 ریال
315,000 ریال

میکروبیولوژی جامع آب و فاضلاب

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اصول مدیریت بحران درکلان شهرها

100,000 ریال
90,000 ریال

اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول طراحی و نگهداری صافی های ماسه ای

27,000 ریال
24,300 ریال

مبانی و اصول زیست محیطی در آرامستان ها

160,000 ریال
144,000 ریال

اصول طراحی هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب

550,000 ریال
495,000 ریال

راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب

100,000 ریال
90,000 ریال

مقدمه ای بر شناخت، ارزیابی و مدیریت محیط زیست

550,000 ریال
495,000 ریال

راهنمای شناسایی مژکداران در تصفیه خانه های فاضلاب

100,000 ریال
90,000 ریال

کنترل آلودگی هوا

60,000 ریال
54,000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت محیط زیست

150,000 ریال
135,000 ریال

مبانی نگاهبانی از محیط زیست آلودگی های هوا، آب و پسماندهای شهری

170,000 ریال
153,000 ریال

کنترل آلودگی هوا با رویکرد طراحی جلد2: سیستم های حذف گازها و بخارها

430,000 ریال
387,000 ریال

آموزش جامع نرم افزار SEWER CAD جهت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب

300,000 ریال
270,000 ریال

کاربرد نرم افزارAUTOCAD در مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای

230,000 ریال
207,000 ریال

گزیده ای ازقوانین ودستورالعمل های کاربردی حوزه ی خدمات شهری پسماندهای عادی

140,000 ریال
126,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد2 مدل سازی پیامد حریق و انفجار همراه با محاسبات دستی و نرم افزاری با نرم افزار PHAST

390,000 ریال
351,000 ریال