کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای بهداشت محیط

مبانی تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مدیریت پسماند خطرناک

ناشر: دانشگاه تهران

980٬000 ریال
882٬000 ریال

اصول تصفیه و توزیع آب

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ناشر: آییژ

6٬800٬000 ریال
6٬120٬000 ریال

میکروبیولوژی جامع آب و فاضلاب

ناشر: آییژ

7٬500٬000 ریال
6٬750٬000 ریال

اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول طراحی و نگهداری صافی های ماسه ای

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

27٬000 ریال
24٬300 ریال

اصول طراحی هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب

ناشر: مرسل

990٬000 ریال
891٬000 ریال

اصول مهندسی دفن زباله مبانی طراحی لندفیل ها

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

راهنمای عملی ضدعفونی لوله ها و مخازن ذخیره آب

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مقدمه ای بر شناخت، ارزیابی و مدیریت محیط زیست

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬040٬000 ریال
2٬736٬000 ریال

راهنمای شناسایی مژکداران در تصفیه خانه های فاضلاب

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

کنترل آلودگی هوا

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

شبکه های جمع آوری فاضلاب وآب های سطحی همراه با مثال های طراحی

ناشر: دانش مانا


300٬000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته بهداشت محیط زیست

ناشر: دانشجو

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی نگاهبانی از محیط زیست آلودگی های هوا، آب و پسماندهای شهری

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

کنترل آلودگی هوا با رویکرد طراحی جلد2: سیستم های حذف گازها و بخارها

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه گیلان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بهداشت محیط جلد1

ناشر: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ایران

15٬000 ریال
13٬500 ریال

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول مدیریت بحران درکلان شهرها

ناشر: تالاب

100٬000 ریال
90٬000 ریال

راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب

ناشر: خانیران

119٬000 ریال
107٬100 ریال

میکروبیولوژی هاضم های بی هوازی

ناشر: شهرآب

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اصول مدیریت پسماند درکلان شهرها

ناشر: تالاب

440٬000 ریال
396٬000 ریال