کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای بهداشت-حرفه-اي

ارگونومی شغلی

200,000 ریال
180,000 ریال

HEALTH AND SAFETY AT WORK

200,000 ریال
180,000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی اولیه هواشناسی وآلودگی هوا

160,000 ریال
144,000 ریال

مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی

680,000 ریال
612,000 ریال

اخلاق مهندسی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست

120,000 ریال
108,000 ریال

آماد و پشتیبانی در سوانح

85,000 ریال
76,500 ریال

تعاریف، معادلات و مسایل برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

50,000 ریال
45,000 ریال

کاربرد نرم افزارAUTOCAD در مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای

230,000 ریال
207,000 ریال

فرهنگ سلامت مواد غذایی ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار

149,000 ریال
134,100 ریال