کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-بهداشت

ضایعات فیزیکی بدن

200,000 ریال
180,000 ریال

راهنمای جامع STATA

1,000,000 ریال
900,000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

150,000 ریال
135,000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

400,000 ریال
360,000 ریال

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت جلد2

240,000 ریال
216,000 ریال

راهنمای بازرسی مبتنی بر خطر از کارخانجات مواد غذایی

160,000 ریال
144,000 ریال

زمین شناسی پزشکی اثرات محیط زیست طبیعی بر سلامت عمومی

850,000 ریال
765,000 ریال

تعاریف، معادلات و مسایل برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

50,000 ریال
45,000 ریال

فرهنگ سلامت مواد غذایی ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار

149,000 ریال
134,100 ریال

تغییرات سالمندی با فعالیت بدنی همراه باارائه برنامه تمرینی نهایت آمادگی

400,000 ریال
360,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

390,000 ریال
351,000 ریال