کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک بهداشت

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

ناشر: دانشجو

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول بهداشت جامعه

ناشر: نشرعلوم پزشکی

49,500 ریال
44,550 ریال

برنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

ناشر: جعفری نوین

85,000 ریال
76,500 ریال

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت جلد2

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست وبهداشت جلد1

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

راهنمای بازرسی مبتنی بر خطر از کارخانجات مواد غذایی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

160,000 ریال
144,000 ریال

تعاریف، معادلات و مسایل برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

ناشر: برزین مهر

50,000 ریال
45,000 ریال

شبکه های جمع آوری فاضلاب وآب های سطحی همراه با مثال های طراحی

ناشر: دانش مانا


300,000 ریال

فرهنگ سلامت مواد غذایی ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

310,000 ریال
279,000 ریال

تغییرات سالمندی با فعالیت بدنی همراه باارائه برنامه تمرینی نهایت آمادگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390,000 ریال
351,000 ریال

بهداشت محیط جلد1

ناشر: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ایران

15,000 ریال
13,500 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

راهنمای جامع تجهیزات حفاظت فردی

ناشر: کاوش قلم

25,000 ریال
22,500 ریال

زمین شناسی پزشکی اثرات محیط زیست طبیعی بر سلامت عمومی

ناشر: تالاب

850,000 ریال
765,000 ریال

حمایت طلبی ومشارکت اجتماعی در سلامت مدیریت سلامت شهرستان

ناشر: ستوده

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک برای علوم زیستی

ناشر: مبتکران

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال