کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک بهداشت

ضایعات فیزیکی بدن

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سلامتی و رشد اقتصادی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

ناشر: دانشجو

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

برنامه ریزی عملیاتی کمیته های حفاظت فنی

ناشر: جعفری نوین

85٬000 ریال
76٬500 ریال

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست و بهداشت جلد2

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آشنایی با فیزیک زیستی برای علوم زیست وبهداشت جلد1

ناشر: نوپردازان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

راهنمای بازرسی مبتنی بر خطر از کارخانجات مواد غذایی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

160٬000 ریال
144٬000 ریال

شبکه های جمع آوری فاضلاب وآب های سطحی همراه با مثال های طراحی

ناشر: دانش مانا


300٬000 ریال

فرهنگ سلامت مواد غذایی ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

310٬000 ریال
279٬000 ریال

تغییرات سالمندی با فعالیت بدنی همراه باارائه برنامه تمرینی نهایت آمادگی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

بهداشت محیط جلد1

ناشر: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ایران

15٬000 ریال
13٬500 ریال

راهنمای جامع تجهیزات حفاظت فردی

ناشر: کاوش قلم

25٬000 ریال
22٬500 ریال

اصول بهداشت جامعه

ناشر: نشرعلوم پزشکی

49٬500 ریال
44٬550 ریال

زمین شناسی پزشکی اثرات محیط زیست طبیعی بر سلامت عمومی

ناشر: تالاب

850٬000 ریال
765٬000 ریال

حمایت طلبی ومشارکت اجتماعی در سلامت مدیریت سلامت شهرستان

ناشر: ستوده

250٬000 ریال
225٬000 ریال

تعاریف، معادلات و مسایل برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

ناشر: برزین مهر

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390٬000 ریال
351٬000 ریال

فیزیک برای علوم زیستی

ناشر: مبتکران

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال