کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پرستاری

بیوشیمی پرستاری و مامایی

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

مدیریت و رهبری درپرستاری و مامائی

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی I

ناشر: آییژ

44,000 ریال
39,600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی V

ناشر: آییژ

20,000 ریال
18,000 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی II

ناشر: آییژ

54,000 ریال
48,600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی IV

ناشر: آییژ

72,000 ریال
64,800 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی III

ناشر: آییژ

54,000 ریال
48,600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی VII

ناشر: آییژ

24,000 ریال
21,600 ریال

گامی به سوی موفقیت کاربرد روش های جدید در تدریس

ناشر: کوشامهر

30,000 ریال
27,000 ریال

درسنامه فوریتهای پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی جلد6

ناشر: آییژ

20,000 ریال
18,000 ریال

یادگیری براساس حل مسئله و مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پرستاری

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

اخلاق حرفه ای در پرستاری

ناشر: نشرحیدری

500,000 ریال
450,000 ریال

علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها فیزیک، رادیولوژی و حفاظت

ناشر: اندیشه رفیع

500,000 ریال
450,000 ریال

روانشناسی عمومی

ناشر: شهرآب

89,000 ریال
80,100 ریال