کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پرستاری

بیوشیمی پرستاری و مامایی

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مدیریت و رهبری درپرستاری و مامائی

ناشر: آییژ

450٬000 ریال
405٬000 ریال

درسنامه فوریتهای پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی جلد6

ناشر: آییژ

20٬000 ریال
18٬000 ریال

یادگیری براساس حل مسئله و مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پرستاری

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اخلاق حرفه ای در پرستاری

ناشر: نشرحیدری

500٬000 ریال
450٬000 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی I

ناشر: آییژ

44٬000 ریال
39٬600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی V

ناشر: آییژ

20٬000 ریال
18٬000 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی II

ناشر: آییژ

54٬000 ریال
48٬600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی IV

ناشر: آییژ

72٬000 ریال
64٬800 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی III

ناشر: آییژ

54٬000 ریال
48٬600 ریال

درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی VII

ناشر: آییژ

24٬000 ریال
21٬600 ریال

سلامت معنوی در علوم پزشکی با تاکید بر پرستاری

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

گامی به سوی موفقیت کاربرد روش های جدید در تدریس

ناشر: کوشامهر

30٬000 ریال
27٬000 ریال

علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها فیزیک، رادیولوژی و حفاظت

ناشر: اندیشه رفیع

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کاربرد فرایند پرستاری مبتنی بر تشخیص های استاندارد در مراقبت از بزرگسالان

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6٬900٬000 ریال
6٬210٬000 ریال

روانشناسی عمومی

ناشر: شهرآب

89٬000 ریال
80٬100 ریال