کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-آزمايشگاهي

ضروریات بیوشیمی

550,000 ریال
495,000 ریال

انگل شناسی تشخیصی

35,000 ریال
31,500 ریال

اطلس بافت شناسی ماهی

120,000 ریال
108,000 ریال

قارچ شناسی پزشکی کتاب درسی خودآموز

200,000 ریال
180,000 ریال

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی

620,000 ریال
558,000 ریال

بیوشیمی بالینی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

430,000 ریال
387,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی چکیده بیوشیمی جلد6

650,000 ریال
585,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی1

700,000 ریال
630,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

700,000 ریال
630,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

580,000 ریال
522,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 2

800,000 ریال
720,000 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد1

195,000 ریال
175,500 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد2

180,000 ریال
162,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

900,000 ریال
810,000 ریال

جنین شناسی جوجه و کاربرد آن در کشت ویروس ها و تولید واکسن

100,000 ریال
90,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد1

150,000 ریال
135,000 ریال

خون گیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

400,000 ریال
360,000 ریال

کلیات کرم شناسی دامپزشکی ویژه رشته های مختلف دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی

94,000 ریال
84,600 ریال

چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

250,000 ریال
225,000 ریال

مجموعه سوالهای آزمونهای جامع علوم پایه میکروبشناسی همراه با پاسخهای تشریحی

9,000 ریال
8,100 ریال

ضروریات بیوشیمی برای دانشجویان کاردانی علوم آزمایشگاهی همراه با سوالات بیوشیمی آزمون های ورودی کارشناسی علوم آزمایشگاهی از سال 1387-1376

180,000 ریال
162,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

100,000 ریال
90,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

580,000 ریال
522,000 ریال