کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم آزمایشگاهی

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

120,000 ریال
108,000 ریال

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 2

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

195,000 ریال
175,500 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد2

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

جنین شناسی جوجه و کاربرد آن در کشت ویروس ها و تولید واکسن

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

100,000 ریال
90,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد1

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد1

ناشر: آییژ

150,000 ریال
135,000 ریال

خون گیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

پذیرش آزمایش ها و کاربردها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ


480,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

کلیات کرم شناسی دامپزشکی ویژه رشته های مختلف دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

94,000 ریال
84,600 ریال

چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

مجموعه سوالهای آزمونهای جامع علوم پایه میکروبشناسی همراه با پاسخهای تشریحی

ناشر: آییژ

9,000 ریال
8,100 ریال

ضروریات بیوشیمی برای دانشجویان کاردانی علوم آزمایشگاهی همراه با سوالات بیوشیمی آزمون های ورودی کارشناسی علوم آزمایشگاهی از سال 1387-1376

ناشر: آییژ

180,000 ریال
162,000 ریال

انگل شناسی تشخیصی

ناشر: دانشگاه شیراز

35,000 ریال
31,500 ریال

قارچ شناسی پزشکی کتاب درسی خودآموز

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

بیوشیمی بالینی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی چکیده بیوشیمی جلد6

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی1

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال