کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم آزمایشگاهی

ضروریات بیوشیمی آموزش

ناشر: آییژ

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

ضروریات بیوشیمی پاسخ های تشریحی

ناشر: آییژ

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

قارچ شناسی پزشکی کتاب درسی خودآموز

ناشر: آییژ

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬200٬000 ریال
1٬980٬000 ریال

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد1 باکتری شناسی

ناشر: گهواره کتابیران

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

هورمون شناسی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

بیوشیمی بالینی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بیوشیمی عمومی تئوری مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بیوشیمی بالینی عملی1 مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

بیوشیمی بالینی تئوری 1مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بیوشیمی بالینی تئوری 2 مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

بیوشیمی بالینی عملی 2 مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

195٬000 ریال
175٬500 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد2

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد2 ویروس شناسی و قارچ شناسی

ناشر: گهواره کتابیران

4٬800٬000 ریال
4٬320٬000 ریال

جنین شناسی جوجه و کاربرد آن در کشت ویروس ها و تولید واکسن

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

100٬000 ریال
90٬000 ریال

ضروریات بیوشیمی سئوالات و آزمون ها همراه با پاسخ های تستی

ناشر: آییژ

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

بیوشیمی و ایمونولوژی مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

خون گیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

پذیرش آزمایش ها و کاربردها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال