کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کاردرمانی

حرکات اصلاحی و ورزش درمانی

ناشر: دانشگاه ارومیه

420,000 ریال
378,000 ریال

کنترل حرکتی نظریه ها، آزمایش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

800,000 ریال
720,000 ریال

تمرینات تخصصی توانبخشی ویژه بیماران MS

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

140,000 ریال
126,000 ریال