کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای رادیوگرافی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

450,000 ریال
405,000 ریال

رادیوبیولوژی و حفاظت

ناشر: مانی

75,000 ریال
67,500 ریال

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن

ناشر: آییژ

170,000 ریال
153,000 ریال

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن

ناشر: آییژ

220,000 ریال
198,000 ریال

فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای

ناشر: آییژ

580,000 ریال
522,000 ریال

سونوگرافی تشخیصی فیزیک، بیولوژی و دستگاه ها DIAGNOSTIC ULTRASOUND

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

سنجش وآشکارسازی تابش

ناشر: مانی

380,000 ریال
342,000 ریال

مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

ناشر: مانی

160,000 ریال
144,000 ریال