کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای رادیوگرافی

مبانی MRI

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فیزیک رادیوتراپی

ناشر: آییژ

850٬000 ریال
765٬000 ریال

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن شومیز

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

سونوگرافی تشخیصی فیزیک، بیولوژی و دستگاه ها

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

رادیوبیولوژی و حفاظت

ناشر: مانی

75٬000 ریال
67٬500 ریال

سنجش وآشکارسازی تابش

ناشر: مانی

380٬000 ریال
342٬000 ریال

مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

ناشر: مانی

160٬000 ریال
144٬000 ریال