کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای بینایی سنجی

بازشناسی اشیاء علوم اعصاب بینایی ، مدل های محاسباتی ـ شناختی ،یادگیری عمیق

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250٬000 ریال
225٬000 ریال

تصویربرداری در بیماری های چشم

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال