کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی کامپیوتر

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

TURBO PASCAL

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

ترجمه ماشینی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

جبر خطی عددی

ناشر: دانشگاه رازی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

شبکه های عصبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70٬000 ریال
63٬000 ریال

کاربردهای ICT

ناشر: چرتکه

82٬000 ریال
73٬800 ریال

DIGITAL DESIGN

ناشر: نوپردازان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450٬000 ریال
405٬000 ریال

سیستم های عامل

ناشر: نوپردازان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

یادگیری تقویتی

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

خدمات الکترونیک

ناشر: آها

70٬000 ریال
63٬000 ریال

برنامه نویسی ++C

ناشر: نوپردازان

2٬850٬000 ریال
2٬565٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه ولی عصر

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مهندسی کنترل مدرن

ناشر: نوپردازان

3٬750٬000 ریال
3٬375٬000 ریال

C++ HOW TO PROGRAM

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اصول محاسبات ماتریسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬030٬000 ریال
927٬000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مدل سازی وکنترل ربات

ناشر: دانشگاه یزد

230٬000 ریال
207٬000 ریال

مقدمه ای بر رمزنگاری

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

گرافیک رایانه ای جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

گرافیک رایانه ای جلد2

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

ورودی بر نظریه ی گراف

ناشر: دانشگاه صنعتی سیرجان.

600٬000 ریال
540٬000 ریال