کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت

ذهن مدیر

40,000 ریال
36,000 ریال

برند شخصی

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول کارتیمی

20,000 ریال
18,000 ریال

اخلاق حرفه ای

120,000 ریال
108,000 ریال

فرمول شتاب فروش

200,000 ریال
180,000 ریال

بنیادهای کارتیمی

150,000 ریال
135,000 ریال

گنجینه فکر در مدیریت

80,000 ریال
72,000 ریال

رموز موفقیت در مدیریت

48,000 ریال
43,200 ریال

ابزارهای حل خلاق مسئله

290,000 ریال
261,000 ریال

تیم های کاری در سازمان

150,000 ریال
135,000 ریال

کتابچه موفقیت در بازار فروش

100,000 ریال
90,000 ریال

از پیله تا پروانه از فکرتا ثروت

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت بحران اصول ایمنی درحوادث غیرمنتظره

310,000 ریال
279,000 ریال

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

50,000 ریال
45,000 ریال

هفتاد طرح تیپ سرمایه گذاری جلد1 شرکتهای تعاونی صنعتی

70,000 ریال
63,000 ریال

مدیریت زمان ارتقای بهره وری، اثربخشی شخصی و تعادل کار و زندگی

200,000 ریال
180,000 ریال

ساکت باش و فقط گوش کن حقایقی که به شما کمک میکند در تجارت های سخت موفق شوید

450,000 ریال
405,000 ریال

دربالاترین جایگاه ذهن استفاده از محتوا برای تاثیرگذاری بیش تربرروی مخاطبان و تعامل با آن ها

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت زمان

28,000 ریال
25,200 ریال